Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND huyện tặng danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2017-2018
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 06/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban ành Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2017-2018 và Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc tặng Giấy khen cho các tập thể dẫn đầu trong các khối thi đua năm học 2017-2018.

Theo đó, UBND huyện tặng Giấy khen cho 02 tập thể dẫn đầu trong các khối thi đua năm học 2017-2018 như sau:

1. Trường Tiểu học Kim Đồng - Khối Tiểu học;

2. Trường THCS Hương Lâm - Khối Trung học cơ sở.

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.086 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 145 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 38 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2017-2018, cụ thể:

I. TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” CHO 1.086 CÁ NHÂN

1. Trường Mầm non Hoa Ta Vai

1. Nguyễn Thị Thanh Sao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

2. Hoàng Thị Long Vỹ, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

3. Hoàng Thị Thảo, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

4. Phan Thị Thủy, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

5. Trần Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

6. Hồ Thị Kim Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

7. Dương Thị Hồng Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

8. Trương Thị Thùy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

9. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

10. Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

11. Trần Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

12. Lê Thị Mỹ Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

13. Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

14. Lê Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

15. Lê Thị Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

16. Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

17. Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

18. Hồ Thị Loan, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

19. Mai Thị Thu Hà, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

20. Hồ Thị Trang, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

21. Lê Quang Hùng, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hoa Ta Vai.

2. Trường Mầm non A Ngo        

1. Phan Thị Trung, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

2. Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

3. Trần Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

4. Hồ Thị Tuyết Nhi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

5. Đoàn Bảo Nhi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

6. Trần Thị Anh Vương, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

7. Võ Thị Hai, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

8. Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

9. Hoàng Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

10. Võ Thị Hoa Lý, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

11. Văn Thị Cảnh, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

12. Hồ Thị Tồi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

13. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

14. Hồ Thị Đa, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

15 A Moong Thị Thảo, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

16. Trần Thị Bích Hà, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non A Ngo;

17. Trần Thị Minh Tâm, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Ngo;

18. Ngô Sỷ Khá, Bảo vệ Trường Mầm non A Ngo;

19. Hồ Thị Kim Lang, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo;

20. A Viết Thị Thái, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo;

21. Lê Thị Phương, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

22. Nguyễn Thị Than, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

23. Nguyễn Thị Hiền, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo.

3. Trường Mầm Non Bắc Sơn

1. Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

2. Hồ Thị Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

3. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn

4. Hoàng Thị Phương, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

5. Phạm Thị Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

6. Phan Thị Thanh Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

7. Phan Thị Liễu, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

8. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

9. Hồ Thị Hiệp, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

10. Hồ Thị Nàng, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

11. Trần Thị Diễm Thùy, Kế toán Trường Mầm non Bắc Sơn;

12. Lê Thị Nhiên, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Bắc Sơn;

13. Hồ Văn Xâm, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Bắc Sơn;   

14. Lê Thị Huệ, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Bắc Sơn;

15. Hồ Thị Ngàn, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn.

4. Trường Mầm non Hồng Hạ

1. Nguyễn Thị Hoài Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

2. Phan Thị Hồng Nhạn, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

3. Thái Thị Hiền, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

4. Lê Thị Chiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

5. A Moong Hóa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

6. Bùi Thị Huế, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

7. Trương Thị Hoài, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

8. Vũ Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

9. Lê Thị Thiết, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

10. Nguyễn Hoài Dệt, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

11. Hồ Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

12. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

13. Nguyễn Thị Lệ Hoàn, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

14. Hồ Thị Khết, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

15. Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Hạ;

16. Nguyễn Vinh Quang, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Hạ;

17. Lê Văn Sao, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Hạ;

18. Trần Thị Hồng Sinh, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Hạ;

19. Nguyễn Thị A Kiêm, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Hạ.

5. Trường Mầm non Sơn Ca

1. Lê Thị Thu Bồn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

2. Hoàng Thị Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

3. Lê Thị Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

4. Xuân Thị Hải Lý, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

5. Hồ Thị Khoái, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

6. Hoàng Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

7. Hồ Thị Khợ, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

8. Nguyễn Thị Minh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

9. Hồ Thị Dư, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

10. Lê Thị Ngọc Bé, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

11. Trần Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

12. Hồ Thị Lài, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Sơn Ca;

13. Hồ Thị Ten, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

14. Hồ Thị Hin, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

15 . Trần Thị Đoan, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

16. Hồ Văn Đỡ, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Sơn Ca.

6. Trường Mầm non Hồng Thượng

1. Lê Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

2. Lê Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

3. Nguyễn Thị A, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

4. Lê Thị Dưng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

5. Hồ Thị Hoá, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

6. Hồ Thị Nghĩa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

7. Phan Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

8. Hồ Thị Kim Quy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

9. Đặng Thị Thu Sương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

10. Nguyễn Thị Hè, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

11. Trần Thị Lam Sa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

12. Hồ Thị Nhai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

13. Nguyễn Thị Như Úy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

14. Lê Thị Lân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

15. Lê Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

16. Trần Kim Phương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

17. Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

18. Đinh Thị Luyến, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

19. Hồ Thị Phanh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

20. Dương Thị Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

21. Hồ Thị Da, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

22. Lê Thị Ngọc Thêm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

23. Nguyễn Thị Thanh Hương, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thượng;

24. Tân Thị Kim Ly, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Thượng.

7. Trường Mầm non Hoa Đào  

1. Phan Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

2. Trần Thị Thanh Kim Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

3. Lê Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

4. Hồ Thị Mỹ Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

5. Trần Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

6. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

7. Hồ Thị Viễn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

8. Hoàng Thị Tường Vy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

9. Nguyễn Thị Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

10. Nguyễn Thị Ái Nhân, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

11. Hồ Thị Hưm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

12. Nguyễn Thị Phước, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

13. Phạm Thị Ánh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

14. Nguyễn Thị Kha, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

15. Nguyễn Thị Bích Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

16. Đặng Thị Tha, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

17. Hồ Thị Kim, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

18. Phan Thị Như Tâm, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Đào;

19. Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hoa Đào;

20. Hồ Thị Lan, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào;

21. Nguyễn Thị Lợi, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào;

22. Trần Thị Quỳnh Liên, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào.

8. Trường Mầm non Hồng Trung      

1. Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

2. Hồ Thị Như Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

3. Trần Thị Ít, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

4. Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

5. Hồ Thị Út, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

6. Nguyễn Thị Lộc, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

7. Hồ Thị Trôi, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

8. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

9. Hồ Thị Ngọc Tĩnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

10. Lê Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

11. Lê Thị Thanh Hiền , Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Trung;

12. Hồ Thị Thu Thêm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

13. Hồ Thị Khót, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

14. Trần Thị Trinh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

15. Hồ Thị Đẹp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

16. Trần Thị Thới, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Trung;

17. Hồ Thị Điều, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Trung;

18. Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Trung.

9. Trường Mầm non A Roàng

1. Hồ Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

2. Hà Thị Mơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

3. Phạm Thị Kim Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

4. Lê Thị Hòa Chon, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

5. Hồ Văn Ốc, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non A Roàng;

6. Dương Thị Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

7. Phan Thị  Lành, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

8. Văn Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

9. A Viết Thị Hòa, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

10. Lê Thị Xuân, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

11. Trần Thị  Hốt, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

12. Hồ Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

13. Hồ Thị Hợp, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

14. Ra Pát Thị Nghĩ, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

15. Lê Thị Ư, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

16. Hồ Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

17. Lê Thị  Hành, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

18. Hồ Thị Đào, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng.

19. Hồ Thị Nhờ, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Roàng;

20. Hồ Văn Nghĩa, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non A Roàng;

21. A Viết Thị Hương, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Roàng;

22. A Viết Thị Íp, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Roàng;

23. Hồ Văn Thầu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non A Roàng.

10. Trường Mầm non A Đớt            

1. Cái Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

2. Trịnh Lê Quỳnh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

3. Hồ Thị Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

4. Trương Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

5. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

6. Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

7. Ngô Thị Hồng, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

8. Trần Thị Út, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

9. Lê Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

10. Lê B Lúp Hách, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

11. Hoàng Lan Ngọc Hương, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

12. Hồ Thị Nhâm, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

13. Nguyễn Thị Sách, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

14. Hồ Thị Sim, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

15. Đặng Sơn Rân, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non A Đớt;

16. Phạm Thị Kim, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Đớt.

11. Trường Mầm non Hương Lâm        

1. Hồ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

2. Lê Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

3. Trần Thị Hoa Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

4. Hồ Thị Lũ, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

5. Lê Thị Hướng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

6. Trần Thị Hoa Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

7. Hồ Thị Đào, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

8. Nguyễn Thị Bé, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

9. Hoàng Thị Diễm Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

10. Trương Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

11. Hồ Thị Chàm, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

12. Lê Thị Tuyết Mai, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

13. Nguyễn Thị Hồng Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

14. Hồ Thị Giang, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

15. Lê Thị Mét, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

16. Hồ Thị Dói, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

17. Hồ Thị Kim Cương, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

18. Hồ Thị Xia, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

19. Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

20. Hồ Thị Thắm, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

21. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

22. Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

23. Hồ Văn Nghỉu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hương Lâm;

24. Phan Thị Trâm, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hương Lâm;

25. Trương Thị Mai Duyên, Nhân viên Cấp Dưỡng Trường Mầm non Hương Lâm;

26. Hồ Thị Thủy, Nhân viên Cấp Dưỡng Trường Mầm non Hương Lâm.

12. Trường Mầm non Hồng Bắc

1. Trần Thị Nghiêu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

2. Hồ Thị Hon, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

3. Lê Thị Thúy Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

4. Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

5. Lê Thị Thiêng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

6. Lê Thị Hồng Nhàn, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

7. Nguyễn Thị Kim Lai, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Bắc;

8. Trương Thị Mỹ, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Bắc;

9. Phạm Thị Kim Tuyến, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

10. Hồ Thị Diên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

11. Phan Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

12. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

13. Lê Thị Thế, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

14. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

15. Hoàng Thị Pha, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

16. Nguyễn Thị Hết, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc;

17. Hồ Thị Hồng Đào, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc;

18. Mai Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

19. Trần Thị Bảo Tâm , Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

20. Phạm Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

21. Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

22. Lê Thị Thanh Nhàn, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc;

23. Hồ Thị Trêng, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc.

24. Hoàng Ngọc Hơn, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc.

13. Trường Mầm non Hồng Vân

1. Nguyễn Thị Khương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

2. Nguyễn Thị Hoàng Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

3. Trần Thị Lành, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

4. Hồ Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

5. Hồ Thị Lập, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

6. Hồ Thị Đề, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

7. Đoàn Thị Nhĩ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

8. Hồ Thị Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

9. Hồ Thị Khất, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

10. Lê Thị Thương, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Vân;

11. Hồ Thị Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

12. Hồ Thủy Đăng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

13. Vũ Thị Biên Thùy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

14. Lê Thị Ngoan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

15. Hồ Thị Mai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

16. Lê Thị Hải, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

17. Trần Thị Toan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

18. Trần Thị Như Ngọc, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

19. Hồ Văn Quân, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Vân;

20. Hồ Thị Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

21. Hồ Thị Mơ, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Vân;

22. Trần Thị Hiệu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Vân;

23. Hồ Thị Ca, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Vân;

24. Hồ Thị Thảm, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Vân.

14. Trường Mầm non Hồng Thái

1. Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái;

2. Hồ Thị Linh Khai, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái;

3. Lê Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

4. Hồ Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

5. Hồ Thị Nai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

6. Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

7. Hồ Thị Đệt, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

8. Hồ Thị Tạo, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

9. Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

10. Hoàng Thị Mai Phương, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thái;

11. Lê Thị Ngơn, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Thái;

12. Trần Thị Kim Cúc, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Thái;

13. Hồ Thị Vé,  Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái.

15. Trường Mầm non Hương Nguyên

1. Nguyễn Thị Mừng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

2. A Moong Khuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

3. Hoàng Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

4. Trần Thị Thanh Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

5. Đặng Thị Nhuấn, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hương Nguyên;

6. Lê Thị Hon, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

7. Hồ Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

8. Trần Ngọc Lân, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hương Nguyên;

9. Trần Thị Thêu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hương Nguyên;

10. Nguyễn Văn Ngành, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hương Nguyên.

16. Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên

1. Văn Thị Diều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

2. Lê Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

3. Nguyễn Thị Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

4. Phan Thị Thanh Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

5. Tô Thị Hồng Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

6. Nguyễn Thị Phương Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

7. Lê Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

8. Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

9. Ngô Thị Thu Đông, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

10. Phan Thị Thủy Tiên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

11. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

12. Đào Thị Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

13. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

14. Võ Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

15. Hồ Thị Hồng Chuyên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

16. Hồ Thị Ngư, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

17. Dương Thị Lệ Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

18. Phạm Thị Quýt, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

19. Lê Viết Thị A, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

20. Phạm Thị Xuân Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

21. Nguyễn Thị Thanh Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

22. Hồ Thị Tun, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

23. Nguyễn Thị Hảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

24. Phan Thị Thanh Thúy, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

25. Ngô Thị Kim Chi, Nhân viên Thủ quỹ Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

26. Lê Thị Hồng Phượng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

27. Hồ Thị Nhớ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

28. Lê Thị Vi, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

29. Bùi Thị Sửu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

30. Nguyễn Thị Mau, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

31. Đoàn Thị Phượng, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

32. Nguyễn Thị Ngọc Thành, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

33. Xuân Thị Hải Vân, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

34. Nguyễn Thị Hoạt, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

35. Hồ Thị Mùi,  Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

36. Hồ Thị Diệu Linh, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

37. Hồ Sỹ Séc, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

38. Lê Bé, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên.

17. Trường Mầm non Nhâm

1. Võ Thị Tường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

2. Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

3. Lê Thị Phương Anh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

4. Đặng Thị Bông, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

5. Trần Thị Tương, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

6. Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

7. Lê Thị Bin, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

8. Hồ Thị Nam, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

9. Lưu Thị Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

10. Nguyễn Thị Xum, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

11. Hồ Thị Mật, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

12. Đinh Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

13. Nguyễn Thị Hợp, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

14. Hồ Thị Bích Ngọc, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

15. Nguyễn Thị Thu Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

16. Phan Thị Hợp, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

17. Võ Thị Thanh Luân, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

18. Hồ Thị Thực, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Nhâm.

18. Trường Mầm non Hồng Thủy 

1. Hồ Thủy Và, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

2. Hồ Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

3. Lê Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

4. Trần Thị Tanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

5. Nguyễn Thị Díp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

6. Lê Thị Têm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

7. Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

8. Hồ Thị Hét, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

9. Nguyễn Sơn, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Thủy;

10. Lê Thị Ngước, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

11. Hồ Thị Tiểu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

12. Hồ Thị Him, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

13. Lê Thị Cơ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

14. Hồ Thị Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

15. Hồ Thị Hựp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

16. Viên Thị Thư, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

17. Lê Thị Líp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

18. Nguyễn Thị Nhớ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

19. Hồ Thị Ngũ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

20. Trần Thị Chất, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

21. Nguyễn Thị Phú, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

22. Hồ Thành, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thủy;

23. Nguyễn Xuân San, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Thủy;

24. Lê Thị Kim Anh, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Thủy;

25. Lê Thị Lan, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Thủy;

26. Hồ Thị Cần, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Thủy;

27. Hồ Thị Thây, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Thủy.

19. Trường Mầm non Hoa Phong Lan

1.  Hồ Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

2. Trần Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

3. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

4. Trần Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

5. Nguyễn Thị Tim, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

6. Nguyễn Thị Tiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

7. Hồ Thị Mai, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

8. Lê Thị Diễm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

9. Trần Thị Dung, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

10. Nguyễn Thị Thu Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

11. Vũ Thị Minh Phương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

12. Bùi Thị Kiều Anh Đào, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

13. Nguyễn Thị Xưng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

14. Hồ Thị Bởi, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

15. Hoàng Thị Lê, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

16. Lê Thị Thí, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

17. Văn Thị An, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

18. Hồ Thị Phiêm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

19. Trần văn Oanh, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hoa Phong Lan.

20. Trường Mầm non Đông Sơn  

1. Trần Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Sơn;

2. Phạm Thị Thu Hiển, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Sơn;

3. Nguyễn Thị Hạ, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

4. Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Đông Sơn;

5. Lê Thị Thiết, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

6. Trần Thị Thúy Kiều, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

7. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn

8. Trần Thị Ánh Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

9. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

10. Hồ Thị Ngọc Điểu, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

11. Hồ Thị Chứu, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Đông Sơn;

12. Nguyễn Văn Thới, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Đông Sơn;

13. Nguyễn Thị Tám, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Đông Sơn;

14. Hoàng Thị Hiền, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Đông Sơn.

21. Trường Mầm non Phú Vinh

1. Hồ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

2. Mai Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

3. Nghiêm Thị Thu Loan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

4. Đinh Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

5. Phan Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

6. Hồ Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

7. Phan Thị Cẩm Nhung, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Phú Vinh;

8. Đinh Thị Len, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

9. Trần Thị Bích May, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Phú Vinh;

10. Nguyễn Thị Thanh Lan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

11. Hồ Thị Thương, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

12. Trần Thị Sinh, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Phú Vinh;

13. Nguyễn Văn Hiếu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Phú Vinh.

22. Trường Tiểu học A Ngo       

1. Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

2. Đoàn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

3. Đặng Đức Vĩnh, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

4. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

5. Hoàng Thị Đảng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

6. Lê Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

7. Đỗ Thị Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

8. Trần Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

9. Nguyễn Thị Ánh Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

10. Nguyễn Thị Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

11. Trần Văn Pháp, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học A Ngo;

12. Hồ Thị Na, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

13. Nguyễn Thị Nô En, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học A Ngo;

14. Pơ Loong Kim Nhân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo; 

15. Nguyễn Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

16. Trần Văn Hướng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

17. Phạm Thị Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

18. Hoàng Văn Tiến, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

19. Lê Thị Hiền, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học A Ngo;

20. Hoàng Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

21. Hoàng Thị Thể, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

22. Lê Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

23. Vũ Thị Ngọc Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

24. Trần Công Thành, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

25. Lê Thị Phương, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

26. Trần Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

27. Trần Văn Lớp, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo.

23. Trường Tiểu học A Đớt         

1. Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Đớt;

2. Nguyễn Văn Nang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Đớt;

3. Võ Phi Cương, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

4. Nguyễn Khắc Tuyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

5. Nguyễn Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

6. Đặng Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

7. Hồ Thị Khuynh Diệp, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

8. Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

9. Hoàng Thị Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

10. Mai Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

11. Võ Thanh Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

12. Nguyễn Hữu Tài, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

13. Lê Doãn Hà, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

14. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

15. Đoàn Thị Hảo, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

16. Lê Thị Luận, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

17. Đào Thị Ngọc Huê, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học A Đớt;

18. Hồ Thị Miên, Nhân viên Thư viên Trường Tiểu học A Đớt.

24. Trường Tiểu học A Roàng      

1. Lê Thị Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Roàng;

2. Lê Thị Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Roàng;

3. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

4. Nguyễn Đăng Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

5. Nguyễn Đức Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

6. Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

7. Nguyễn Thị Tuất, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

8. Lê Đa Minh, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

9. Dương Khánh Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

10. Hồ Quế Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

11. Hồ Thị Nghệ, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

12. Hồ Xuân Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

13. Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

14. A Viết Thị Xứ, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

15. Nguyễn Thị Trang, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

16. Nguyễn Thị Thảnh, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

17. Nguyễn Thị Phúc, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học A Roàng;

18. Lê Ái Nhậm, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng.

25. Trường Tiểu học Bắc Sơn

1. Lê Thị Hồng Hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn.;

2. Nguyễn Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn;

3. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

4. Nguyễn Thị Thanh Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

5. Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

6. Nguyễn Thị Hằng Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

7. Hồ Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

8. Nguyễn Thị Tằm, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

9. Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

10. Trần Thị Êm, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

11. Nguyễn Thị Minh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Bắc Sơn;

12. Trần Đức Nam, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

13. Nguyễn Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

26. Trường Tiểu học Đông Sơn

1. Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;

2. Hoàng Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;

3. Trần Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

4. Hoàng Hữu Huy, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

5. Nguyễn Phùng Sâm, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

6. Nguyễn Thị Ngọc Phú, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

7. Nguyễn Thị Diệu, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

8. Hồ Thị Mư, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

9. Lê Thanh Tâm, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Đông Sơn;

10. Bùi Thị Diệu Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

11. Hồ Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

12. Ngọc Hữu Tâu, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Đông Sơn;

13. Nguyễn Văn Hai, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

14. Lê Thị Thu Huế, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Đông Sơn.

27. Trường Tiểu học Hồng Bắc

1. Nguyễn Viết Quyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

2. Trương Đình Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

3. Lê Đình Chiến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

4. Phan Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

5. Đào Thị Khuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

6. Cao Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

7. Trần Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

8. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

9. Đỗ Thị Kiều Hoa, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Bắc;

10. Nguyễn Thị Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

11. Văn Hữu Trực, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

12. Hồ Thị Sĩ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

13. Lê Văn Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

14. Hồ Thị Tám, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

15. Hoàng Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

16. Đặng Thị Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

17. Nguyễn Ích Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

18. Nguyễn Xuân Hưng, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Hồng Bắc;

19. A Viết Thị Cường, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hồng Bắc;

20. Hoàng Chua, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc.

28. Trường Tiểu học Hồng Quảng

1. Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng;

2. Trương Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng;

3. Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

4. Hồ Thị Căng Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

5. Đoàn Thị Ni Na, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

6. Trần Thị Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

7. Lê Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

8. Lê Thị Thanh Hóa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

9. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

10. Phạm Đình Ninh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

11. Hoàng Thị Lệ Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

12. Văn Thị Ánh Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

13. Trần Thị Hoài, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Quảng;

14. Lê Thị Hoàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

15. Trần Văn Thọ, Nhân viên Y Tế Trường Tiểu học Hồng Quảng.

29. Trường Tiểu học Hồng Thái  

1. Viên Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

2. Võ Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

3. Đoàn Thị Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

4. Lê Thị Năm Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

5. Đào Nhân Công, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

6.  Nguyễn Thị Niêu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

7. Đặng Thị Biếc, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Thái;

8. Văn Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

9. Lê Văn A Chiến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

10. Hồ Đắc Khôn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

11. Phan Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

12. Hồ Văn Khoan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái.

30. Trường Tiểu học Hồng Thượng

1. Đặng Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;

2. Phan Ngọc Hiếu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

3. Lê Văn Đương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

4. Phạm Thị Minh Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

5. Dương Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

6. Nguyễn Thị Luyện, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

7. Nguyễn Thị Mộng, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hồng Thượng;

8. Nguyễn Thái Phúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

9. Phan Cảnh Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

10. Hồ Viên Lin, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

11. Phạm Thị Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

12. Hoàng Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

13. Trần Thị Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

14. Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

15. Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Hồng Thượng;

16. Võ Thị Kim Phụng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

17. Hồ Thị Hồng Nhi, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Hồng Thượng

18. Hồ Thị Bá Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

19. Hồ Văn Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

20. Lê Thị Mức, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng.

21. Lê Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng.

31. Trường Tiểu học Hồng Kim

1. Trịnh Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kim;

2. Văn Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kim;

3. Nguyễn Thị Chuốt, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

4. Hồ Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

5. Lê Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

6. Hà Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

7. Lê Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

8. Trịnh Vĩnh Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

9. Mai Thị Nhiên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

10. Đỗ Thị Lan Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

11. Nguyễn Thị Tươi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

12. Bùi Thị Ngọc Bích, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

13. Lê Thị Thế, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

14. Hồ Thị Tế, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

15. Hoàng Thị Kim Oanh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Kim;

16. Hồ Văn Hất, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Hồng Kim.

32. Trường Tiểu học Hồng Trung 

1. Trần Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Trung;

2. Nguyễn Thị Thái Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Trung;

3. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

4. Nguyễn Phượng Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

5. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

6. Hà Văn Tý, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

7. Nguyễn Thế Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

8. Nguyễn Giang Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

9. Phan Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

10. Nguyễn Thị Chinh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

11. Nguyễn Viết Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

12. Phạm Vọng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

13. Trần Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

14. Trần Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

15. Hồ Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

16. Trần Tuấn Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

17. Hồ Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

18. Nguyễn Xuân Lem, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

19. Hồ Minh Thức, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Hồng Trung.

33. Trường Tiểu học Hồng Vân 

1. Dương Thị Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân;

2. Lê Minh Bằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân;

3. Hồ Văng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân;

4. Hoàng Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

5. Lê Văn Thuận, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

6. Lê Thị Hiền Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

7. Lê Kim Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

8. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

9. Trần Thị Lệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

10. Hoàng Thị Lương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

11. Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

12. Hồ Đắc Thọ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

13. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

14. Đào Thị Thoài, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

15. Cao Ngọc Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

16. Lê Thị Bích Hóa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

17. Trần Ngọc Mạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

18. Lê Thị Cửu Long, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

19. Nguyễn Thúy Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

20. Nguyễn Thị Kim Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

21. Lê Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

22. Trương Thị Nhàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

23. Hoàng Thị Mơ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

24. Lê Thị Kim Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;

25. Văn Thị Hằng, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Vân;

26. Nguyễn Văn Tiến, Nhân viên Bảo Vệ Trường Tiểu học Hồng Vân.

34. Trường Tiểu học Phú Vinh

1. Đào Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

2. Nguyễn Thị Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

3. Nguyễn Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

4. Nguyễn Thị Lợi, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

5. Nguyễn Thanh Huyền Trân, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

6. Phạm Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

7. Trần Thị Thạch, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

8. Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

9. Đoàn Quan Vững, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

10. Trần Tuấn Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

11. Hồ Chí Thẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

12. Lê Minh Thời, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh.

35. Trường Tiểu học Sơn Thủy 

1. Nguyễn Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy;

2. Lê Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy;

3. Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

4. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

5. Trần Phước, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

6. Lê Thị Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

7. Hà Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

8. Phan Duy Chung, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

9. Trần Thị Hoàng Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

10. Lê Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

11. Lê Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

12. Huỳnh Thị Xuân Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

13. Văn Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

14. Phạm Thị Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

15. Lê Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

16. Phạm Thị Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

17. Nguyễn Thị Xoa, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

18. Trần Thị Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

19. Nguyễn Viết Thắng, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

20. Phan Thị Mẫn, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

21. Nguyễn Thị Liên, Nhân viên Văn Thư Trường Tiểu học Sơn Thủy;

22. Hồ Thị Hía, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

23. Hồ Đăng Châu, Nhân viên Thu viện Trường Tiểu học Sơn Thủy.

36. Trường Tiểu học Nhâm

1. Bùi Phước Đương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

2. Đoàn Quang Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

3. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

4. Đinh Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

5. Trương Thị Phương Thiềm, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

6. Trần Thị Kim Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

7. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

8. Ngô Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

9. Nguyễn Thị Khánh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

10. Hồ Văn Lim, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

11. Nguyễn Thị Lực, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm.

12. Phan Thị Mỹ Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

13. Phạm Thị Phơ, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

14. Hoàng Văn Quốc, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

15. Lê Thị Pa, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Nhâm;

16. Huỳnh Thị Thu Hằng, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Nhâm.

 37. Trường Tiểu học Hương Lâm

1. Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Lâm;

2. Nguyễn Thị Thúy Ái, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

3. Lê Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

4. Hoàng Văn Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

5. Đỗ Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

6. Mai Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

7. Hồ Thị Quế Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

8. Nguyễn Thị Chàm, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Hương Lâm;

9. Nguyễn Văn Long, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

10. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

11. Hoàng Trọng Vũ, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

12. Mai Thị Bích Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

13. Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

14. Phạm Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

15. Trần Thị Hồng Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

16. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

17. Phạm Thị Hoa Lài, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

18. Trần Văn Lộc, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Hương Lâm;

19. Phạm Thị Kim Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

20. Hồ Văn A Rập, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

21. Trần Văn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

22. Trần Đức Việt, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

23. Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

24. Lê Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

25. Hồ Thị Sửu, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hương Lâm.

38. Trường Tiểu học Kim Đồng

1. Lê Duy Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

2. Hồ Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

3. Dương Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

4. Lê Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

5. Nguyễn Thị Lựu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

6. Hoàng Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

7. Dương Thị Dạ Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

8. Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

9. Phan Văn Tư, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

10. Hoàng Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

11. Đoàn Phước Thể, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

12. Nguyễn Thị Kiều Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

13. Thân Thị Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

14. Hồ Văn Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

15.  Chu Hồng Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

16. Nguyễn Thị Ninh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Kim Đồng;

17. Nguyễn Thị Lý, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Kim Đồng;

18. Phạm Thị Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

19. Đào Thị Mỹ Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

20. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

21. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

22. Trương Thị Kim Anh , Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

23. Hoàng Thị Gái, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

24. Ngô Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

25. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

26. Nguyễn Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

27. Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

28. Lê Thị Nữ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

29. Hồ Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

30. Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

31. Hoàng Thị Huyền Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

32. Trần Thị Thanh Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

33. Phạm Thị Khánh Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

34. Lê Thị Phụng, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Kim Đồng;

35. Nguyễn Thị Lý, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Kim Đồng.

 39. Trường Tiểu học Vừ A Dính      

1. Dương Thị Hồng Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

2. Trần Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

3. Trần Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

4. Nguyễn Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

5. Nguyễn Thị Ngoan, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

6. Hồ Trần Nhật Trường, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

7. Đỗ Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

8. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

9. Nguyễn Hữu Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

10. Huỳnh Mai Hoàng Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

11. Nguyễn Hữu Hanh, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Vừ A Dính;

12. Dương Thị Ngọc Ánh, Nhân viên Văn Thư Trường Tiểu học Vừ A Dính;

13. Trần Thị Phương Lan, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Vừ A Dính;

14. Nguyễn Thị Thanh Hà, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Vừ A Dính.

40. Trường TH-THCS Hồng Hạ       

1. Nguyễn Văn Châu, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Hạ;

2. Đặng Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Hạ;

3. Đào Cường, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

4. Dương Minh Lợi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

5. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

6. Hoàng Đình Thao, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

7. Hoàng Ngọc Hùng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

8. Trần Thị Vường, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

9. Hoàng Thị Kim Chi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

10. Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

11. Trần Thị Ty, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

12. Lê Thị Hoài, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

13. Nguyễn Thị Vinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

14. Nguyễn Ngọc Thành, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

15. Mai Thanh Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

16. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

17. Nguyễn Đăng Tuấn Tú, Nhân viên Kế toán Trường TH-THCS Hồng Hạ;

18. Phạm Thị Huỳnh Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

19. Châu Thị Thanh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

20. Huỳnh Châu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

21. Lê Thị Ngoan, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ.

41. Trường TH-THCS Hương Nguyên     

1. Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

2. Lê Văn Bôn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

3. Hồ Đăng Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

4. Nguyễn Đình Quốc, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

5. Hồ Đăng Chính, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

6.  Lê Thị Ngọc Phương, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

7. Ngô Thị Lệ, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

8. Ngô Mậu Tuyền, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

9. Nguyễn Thị Thuỳ Vân, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

10. Đoàn Thị Tố Nâu, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

11. Trần Thị Thu Huế, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

12. Lê Hồng Lâm, Nhân viên Kế toán Trường TH-THCS Hương Nguyên;

13. Trần Thị Thu Hiền, Nhân viên Văn thư Trường TH-THCS Hương Nguyên;

14. Trần Tiểu Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

15. Trần Vinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

16. Trần Văn Phong, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

17. Nguyễn Thị Phương Nhi, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

18.  Hoàng Trung, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

19. Lê Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

20. Bùi Lợi, Nhân viên Thu viện Trường TH-THCS Hương Nguyên.

42. Trường TH-THCS Hồng Thủy           

1. Phan Thế Bảo, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

2. Trần Viết Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

3. Nguyễn Xuân Cương, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

4. Nguyễn Xuân Hùng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

5. Lê Văn Bình, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

6. Đặng Đại Dương, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

7. Võ Thị Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

8. Hồ Xuân Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

9. Lê Thị Diệu Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

10. Dương Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

11. Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

12. Trần Huyền Trang, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

13. Đỗ Thị Ái Trinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

14. Trần Duy Lịch, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

15. Đoàn Quang Kỳ, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

16. Nguyễn Văn Hoàng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

17. Lê Thị Lan, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

18. Hồ Văn Lành, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

19. Lê Thị Liên, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

20. Trần Xuân Long, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

21. Nguyễn Văn Mậu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

22. Phan Văn Minh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

23. Hồ Văn Quang, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

24. Lê Đình San, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

25. Nguyễn Văn Sinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

26. Trần Văn Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

27. Vũ Tiến Na, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

28. Hồ Văn Thành, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

29. Lê Kim Thị, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

30. Nguyễn Ngọc Thiện, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

31. Lê Thanh Túc, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

32. Hồ Văn Thu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

33. Hồ Văn Việt, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

34. Nguyễn Xuy, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

35. Lê Văn Học, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

36. Hồ Thị Thu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

37. Lê Văn Phăng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

38. Hồ Thị Nhĩ, Nhân viên Văn thư Trường TH-THCS Hồng Thủy.

43. Trường THCS A Roàng

1. Hồ Đình Tảo, Hiệu trưởng Trường THCS A Roàng;

2. Phan Viết Chính, Phó Hiệu trưởng Trường THCS A Roàng;

3. Đỗ Thi Xoa, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

4. Trần Ngọc Thắng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

5. Nguyễn Văn Nhật, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

6. Đặng Tiến Đô, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

7. Nguyễn Quang Thành, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

8. Ngô Thiện, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

9. Hồ Viết Long, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

10. Lê Quang Nhàn, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

11. Lê Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

12. Hoàng Hồ Toàn, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

13. Cao Thị Chiêm Hân, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

14. Đoàn Thị Trang, Nhân viên Kế toán Trường THCS A Roàng;

15. Nguyễn Thị Luân Vũ, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

16. Phạm Thị Hồng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

17. Hoàng Tiến Hùng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

18. Hồ Văn Hải, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

19. Nguyễn Đình Hiếu, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

20. Đào Trọng Tấn, Giáo viên Trường THCS A Roàng.

44. Trường THCS Hương Lâm

1. Nguyễn Đình Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

2. Phan Phước Thái, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

3. Phạm Văn Vũ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

4. Hoàng Văn Hè, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

5. Nguyễn Thị Thảo, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

6. Nguyễn Pha, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

7. Hoàng Văn Tân, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

8. Đinh Văn Hòa, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

9. Phan Thị Hằng, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

10. Hồ Minh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

11. Nguyễn Ngọc Hùng, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

12. Ngô Văn Chiến, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

13. Đặng Thị Thuận Như, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

14. Trần Thị Hằng, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

15. Hồ Lê Việt Hà, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

16. Trần Lê Thoại Ngân, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

17. Lê Phương Thảo, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

18. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

19. Nguyễn Tấn Dũng, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

20. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

21. Nguyễn Thị Phùng, Thư viện Trường THCS Hương Lâm;

22. Nguyễn Thị Thái Hậu, Y tế Trường THCS Hương Lâm;

23. Lê Thị Thý, Văn thư Trường THCS Hương Lâm;

24. Huỳnh Minh Đức, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

25. Nguyễn Thái, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

26. Hồ Thị Hương Giang, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

27. Hồ Văn Khiết, Thư viện Trường THCS Hương Lâm.

45. Trường THCS Trần Hưng Đạo         

1. Hoàng Trọng Nho, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

2. Hồ Ngọc Nhu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

3. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

4. Phạm Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

5. Lê Thị Diễm Huệ, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

6. Hồ Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

7. Phan Cư, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

8. Lê Nghĩa, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

9. Dương Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

10. Nguyễn Thị Thu Huế, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

11. Lê Thị Thủy, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

12. Trương Thị Yến, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

13. Lê Đức Tâm, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

14. Trương Thị Hà, Văn thư Trường THCS Trần Hưng Đạo;

15. Văn Bửu, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

16. Phạm Văn Dũng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

17. Hồ Thị Phụng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

18. Nguyễn Văn Hùng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

19. Đào Thị Thúy Hằng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

20. Trần Thị Bích Ngọc, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

21. Lê Thị Hồng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

22. Nguyễn Mạnh Cường, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

23. Trương Đình Huy, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

24. Hồ Văn Khoát, Bảo vệ Trường THCS Trần Hưng Đạo;

25. Nguyễn Tưởng, Kế toán Trường THCS Trần Hưng Đạo;

26. Hồ Thị Hồng Dăm, Thư viện Trường THCS Trần Hưng Đạo;

27. Hồ Thị Dưa, Y tế Trường THCS Trần Hưng Đạo.

46. Trường THCS Lê Lợi

1. Trần Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

2. A Moong Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

3. Trần Thị Tỷ Muội, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

4. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

5. Lê Thị Hồng Anh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

6. Huỳnh Minh Kỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

7. Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

8. Trương Trà, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

9. Trần Đình Quý, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

10. Hồ Thị Dịu, Thư viện Trường THCS Lê Lợi;

11. Hồ Thị Duy Vỹ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

12. Hồ Minh Nhàng, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

13. Lê Hồng Vanh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

14. Thái Thị Thanh Xuân, Văn thư Trường THCS Lê Lợi;

15. Lê Thị Hồng Hoa, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

16. Trần Văn Nhật, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

17. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

18. Nguyễn Thị Học, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

19. Hồ Ngọc Hiền, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

20. Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

21. Nguyễn Thị Sâm, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

22. Trần Thị Thùy Dương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

23. Đặng Minh Chương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

24. Phạm Thị Hoài Thu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

25. Vũ Thị Hồng, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

26. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

27. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

28. Phạm Thị Lương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

29. Phạm Hồng Lĩnh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

30. Trần Thị Thu Phương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

31. Lê Thị Thắm, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

32. Trần Thị Bích Thuỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

33. Nguyễn Huỳnh Bửu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

34. Hoàng Đình Mẫn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

35. Lê Tấn Bửu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

36. Trương Quang Diệu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

37. Hồ Thị Lành, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

38. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

39. Hoàng Thị Triều Tiên, Thiết bị Trường THCS Lê Lợi;

40. Phan Thị Hồng Vân, Kế toán Trường THCS Lê Lợi;

41. Lê Thị Thu Phương, Y tế Trường THCS Lê Lợi;

42. Hồ Thị Mơ, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Lê Lợi.

47. Trường THCS - DTNT A Lưới

1. Hồ Xuân Tài, Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

2. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

3. Hồ Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

4. Lê Thị Hiền Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

5. Lê Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

6. Phan Thị Lý, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

7. Đào Yên, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

8. Phạm văn Nhỏ, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

9. Trần Thị Mỹ Hồng, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

10. Trần Văn Lãm, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

11. Kô Phi Vân, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

12. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

13. Trần Văn Tĩnh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

14. Trần Văn Tý, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

15. Tăng Thị Kim Soa, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

16. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

17. Trần Văn Cảnh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

18. Hoàng Hữu Sĩ, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

19. Trần Long, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

20. Lê Văn Chanh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

21. Huỳnh Đình Bình, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

22. Nguyễn Thị Tâm, Kế toán Trường THCS - DTNT A Lưới;

23. Vũ Thị Thu, Văn thư Trường THCS - DTNT A Lưới;

24. Lê Thị Quỳnh Lưu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

25. Trần Thị Yến Giang, Nhân viên Giáo vụ Trường THCS - DTNT A Lưới;

26. Phan Thị Liễu, Y tế Trường THCS - DTNT A Lưới;

27. Bùi Thị Hà, Nhân viên Thiết bị Trường THCS - DTNT A Lưới;

28. Lê Thị Thu Tâm, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

29. Nguyễn Thị Hậu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

30. Trần Thị Ho, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

31. Lê Thị Hồ, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

32. Lê Viết Khởi, Nhân viên Bảo vệ Trường THCS - DTNT A Lưới;

33. Hoàng Thị Như Huệ, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

34. Nguyễn Văn Khăng, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

35. Trần Anh Quốc, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

36. Trương Thị Gái, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

37. Lê Thị Rể, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

38. Hoàng Thị Yến, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

39. Viên Thị Hương, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

40. Lê Thị Thới, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

41. Vũ Tiến Nô, Bảo vệ Trường THCS - DTNT A Lưới;

42. Vũ Thị Trà My, Thư viện Trường THCS - DTNT A Lưới.

48. Trường THCS Quang Trung

1. Thái Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

2. Lê Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

3. Nguyễn Thị Thúy Hồng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

4. Nguyễn Hải Châu, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

5. Hồ Thị Dự, Văn thư Trường THCS Quang Trung;

6. Hoàng Thị Nghĩa, Nhân viên Trường THCS Quang Trung;

7. Đoàn Quang Lâm, Thiết bị Trường THCS Quang Trung;

8. Hồ Thị Mỹ Lệ, Thư viện Trường THCS Quang Trung;

9. Nguyễn Kim Ân, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

10. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

11. Trương Văn Sỹ, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

12. A Moong Khên, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

13. Phạm Văn Bình, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

14. Lê Thị Hà, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

15. Lê Thị Bình, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

16. Ngô Thế Ngọc, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

17. Nguyễn Thái Mẫn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

18. Hồ Thị Hoa, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

19. Mai Văn Cường, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

20. Trần Quốc Huy, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

21. Phan Thị Phụng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

22. Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

23. Đinh Thị Hoa, Kế toán Trường THCS Quang Trung;

24. Đỗ Văn Cổn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

25. Tân Thiên Lý, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

26. Trần Đức Minh, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

27. Hồ Thị Tha, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

28. Nguyễn Thị Luyên, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

29. Trần Ngọc Thịnh, Giáo viên Trường THCS Quang Trung.

49. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Trần Duy Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

2. Trần Viết Văn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

3. Hồ Văn Khởi, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

4. Hoàng Thái Bình, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

5. Bùi Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

6. Lê Thị Thu Hương, Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

7. Cao Văn Bình, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Dương Thị Phương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

9. Đoàn Công Sơn, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

10. Trần Thị Loan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

11. Hoàng Thị Hương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

12. Lê Thị Diệp, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

13. Nguyễn Thị Tứ, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

14. Hoàng Hữu Cánh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

15. Trần Ngọc Sương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

16. U Cha Trèm, Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

50. Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới

1. Hồ Măng, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

2. Phạm Đình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;

3. Châu Vĩnh Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                                

4. Phạm Hữu Trữ, Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

5. Lê Hoành Sửu, Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

6. Trần Thị Kim Chi, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                                             

7. Hồ Ngọc Sinh, Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

8. Nguyễn Thị Thu Hà, Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

9. Hồ Văn Ngọc, Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

10. Nguyễn Thị Sen, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

11. Hồ Văn Lúc, Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

12. Kô Mộng Ly, Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

13. Hồ Ngọc Đạt, Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

14. Nguyễn Thị Thu Phương, Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

15. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

16. Hồ Thị Mai Đặng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

17. Lê Thị Thanh Dung, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

18. Hồ Văn Ngâm, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

19. Nguyễn Văn Ngua, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

20. Nguyễn Thị Nguyên Ngọc, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

21. Nguyễn Thái Dũng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

22. Hoàng Thị Kim Liên, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

23. Lê Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

24. Lê Đình Hiếu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

25. Nguyễn Khoa Đăng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

26. Nguyễn Ngọc Long, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

27. Phan Thị Thương, Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

28. Nguyễn Hữu Hòa, Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

29. Lê Đức Hòa, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

30. Hồ Văn Lành, Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

31. Hồ Thị Linh, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

32. Võ Thị Kim Yến, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

33. Nguyễn Trần Trí Dũng, Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

34. Hồ Văn Thương, Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

35. Viên Hồ Chàng, Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

36. Nguyễn Trường Bôn, Tổ phóTrung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;

37. Đỗ Thị Nga, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới.

II. TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” CHO 145 CÁ NHÂN SAU:

 1. Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

 2. Hồ Thị Tuyết Nhi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

 3. Đoàn Bảo Nhi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

 4. Hoàng Thị Long Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

 5. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

 6. Dương Thị Hồng Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

 7. Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

 8. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

 9. Phan Thị Hồng Nhạn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

 10.  Lê Thị Chiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

 11. Hoàng Thị Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

 12. Xuân Thị Hải Lý, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

 13. Lê Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

 14. Lê Thị Dưng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

 15. Hồ Thị Hóa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

 16. Phan Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

 17. Hồ Thị Mỹ Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

 18. Trần Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

 19. Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

 20. Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

 21. Phạm Thị Kim Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

 22. Lê Thị Hòa Chon, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

 23. Dương Thị Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

 24. Trương Phi Vân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

 25. Hồ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

 26. Hồ Thị Lũ, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

 27. Lê Thị Hướng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

 28. Trần Thị Nghiêu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

 29. Hồ Thị Hon, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

 30. Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

 31. Nguyễn Thị Khương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

 32. Nguyễn Thị Hoàng Trang,  Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng vân;

 33. Hồ Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

 34. Hồ Thị Linh Khai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái;

 35. Lê Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

 36. Nguyễn Thị Mừng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

 37. Lê Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

 38. Phan Thị Thanh Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

 39. Nguyễn Thị Phương Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

 40. Tô Thị Hồng Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

 41. Lê Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;;

 42. Lê Thị Phương Anh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

 43. Đặng Thị Bông, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

 44. Hồ Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

 45. Nguyễn Thị Díp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

 46. Lê Thị Têm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

 47. Nguyễn Thị Hạ, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

 48. Hồ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

 49. Nghiêm Thị Thu Loan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

 50. Trần Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

 51. Trần Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

 52. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

 53. Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

 54. Đoàn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

 55. Đặng Đức Vĩnh, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

 56. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

 57. Nguyễn Khắc Tuyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

 58. Nguyễn Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

 59. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

 60. Nguyễn Đăng Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

 61. Lê Thị Hồng Hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn;

 62. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;

 63. Trần Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

 64. Hoàng Hữu Huy, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

 65. Trương Đình Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

 66. Lê Đình Chiến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

 67. Phạm Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

 68. Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng;

 69. Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

 70. Võ Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

 71. Đoàn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

 72. Đặng Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;

 73. Phan Ngọc Hiếu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

 74. Lê Văn Đương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

 75. Trịnh Văn Phú, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

 76. Nguyễn Thị Chuốt, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

 77. Nguyễn Thị Thái Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Trung;

 78. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

 79. Nguyễn Phượng Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

 80. Dương Thị Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

 81. Hoàng Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

 82. Lê Văn Thuận, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

 83. Lê Thị Hiền Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

 84. Đào Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

 85. Nguyễn Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

 86. Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

 87. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

 88. Trần Phước, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

 89. Bùi Phước Đương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

 90. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

 91. Nguyễn Thị Thúy Ái, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

 92. Lê Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

 93. Hoàng Văn Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

 94. Đỗ Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

 95. Dương Thị Hồng Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

 96. Trần Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

 97. Dương Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

 98. Lê Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

 99. Nguyễn Thị Lựu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

 100.  Hoàng Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

 101.  Dương Thị Dạ Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

 102.  Dương Minh Lợi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

 103.  Đào Cường, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

 104.  Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

 105.  Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

 106. Hồ Đăng Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

 107.  Phan Thế Bảo, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

 108. Nguyễn Văn Hùng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

 109.  Lê Văn Bình, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

 110. Đặng Đại Dương, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

 111. Võ Thị Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

 112. Hồ Xuân Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

 113. Hồ Đình Tảo, Hiệu trưởng Trường THCS A Roàng;

 114. Đỗ Thị Xoa, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

 115. Trần Ngọc Thắng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

 116. Lê Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

 117. Nguyễn Thị Thúy Hồng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

 118. Nguyễn Hải Châu, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

 119. Phan Phước Thái, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

 120. Phạm Văn Vũ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

 121. Hoàng Văn Hè, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

 122. Nguyễn Thị Thảo, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

 123. Hoàng Trọng Nho, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

 124. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

 125. Phạm Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

 126. Lê Thị Diễm Huệ, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

 127. A Moong Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

 128. Trần Tỷ Muội, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

 129. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

 130. Lê Thị Hồng Anh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

 131. Nguyễn Thị Học, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

 132. Trần Đình Quý, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

 133. Hồ Thị Thanh Tâm,  Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

 134. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

 135. Trần Văn Lãm, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

 136. Lê Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

 137. Lê Thị Quỳnh Lưu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

 138. Lê Thị Hiền Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

 139. Trần Duy Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

 140. Trần Viết Văn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

 141.  Lê Đình Hiếu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;

 142. Phạm Hữu Trữ, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

 143. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;

 144. Lê Hoành Sửu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới; 

145. Hồ Ngọc Sinh, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới.     

       III. TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” CHO 38 TẬP THỂ SAU:

 1. Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

 2. Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

 3. Trường Mầm non Hồng Vân;

 4. Trường Mầm non A Ngo;

 5. Trường Mầm non Nhâm;

 6. Trường Mầm non Đông Sơn;

 7. Trường Mầm non Hồng Hạ;

 8. Trường Mầm non Hồng Trung;

 9. Trường Mầm non Hồng Thượng;

 10. Trường Mầm non Phú Vinh;

 11.  Trường Mầm non A Đớt;

 12.  Trường Mầm non Bắc Sơn;

 13.  Trường Mầm non Hồng Thủy;

 14. Trường Tiểu học Đông Sơn;

 15. Trường Tiểu học Phú Vinh;

 16. Trường Tiểu học Hồng Thái;

 17. Trường Tiểu học Vừ A Dính;

 18. Trường Tiểu học Hồng Trung;

 19. Trường Tiểu học Hồng Kim;

 20. Trường Tiểu học Hồng Quảng;

 21. Trường Tiểu học A Roàng;

 22. Trường Tiểu học Hồng Thượng;

 23. Trường Tiểu học Kim Đồng;

 24. Trường Tiểu học Hồng Vân;

 25. Trường Tiểu học Hồng Bắc;

 26. Trường Tiểu học A Ngo;

 27. Trường Tiểu học Sơn Thuỷ;

 28. Trường Tiểu học Hương Lâm;

 29. Trường Tiểu học Nhâm;

 30. Trường THCS Trần Hưng Đạo;

 31. Trường THCS A Roàng;

 32. Trường THCS Lê Lợi;

 33. Trường THCS Hương Lâm;

 34. Trường THCS Quang Trung;

 35. Trường TH-THCS Hồng Thủy;

 36. Trường TH-THCS Hương Nguyên;

 37. Trường THCS-DTNT A Lưới;

 38. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.802
Truy câp hiện tại 90