Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp cấp huyện năm 2017
Ngày cập nhật 30/08/2017

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp cấp huyện năm 2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp cấp huyện năm 2017 thông báo đến các thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

(Có danh sách đính kèm cụ thể kèm theo)

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 23