Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017
Ngày cập nhật 13/06/2017

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017.

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017, gồm 31 thí sinh (có danh sách theo file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
NT - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 630