Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng
Ngày cập nhật 14/09/2020

Chính sách về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện đã tạo điều kiện nâng cao đời sống cho gia đình người có công; góp phần làm cho gia đình người có công tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu vượt khó làm giàu cho gia đình và quê hương.

Theo quy định tại Quyết định 22, hộ gia đình được hỗ trợ là hộ gia đình người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sỹ; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với mức độ phải phá dỡ để xây mới nhà ở, phải sửa chữa khung, tường và thay thế mái nhà.

Về mức hỗ trợ, ngân sách nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới; hỗ trợ 20 triệu đồng đối với trường hợp sửa chữa. Tính đến nay, huyện A Lưới đã có 1.172 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, trong đó 344 nhà xây mới và 828 nhà cải tạo, sửa chữa.

Để thực hiện việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn đảm bảo kịp thời, chính xác, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các cơ quan, đoàn thể của huyện rà soát lại thực trạng, nhu cầu cần hỗ trợ nhà ở của người có công; đồng thời tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ để làm nhà ở cho người có công chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ. Trong đó ưu tiên trước cho các đối tượng gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng, hộ gia đình người có công cao tuổi, là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.791.354
Truy câp hiện tại 5.521