Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Ngày cập nhật 12/07/2020

Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn", “Ăn quả nhớ người trồng cây” đối với những người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; vinh danh sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân.

- Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đối với người có công.

2. Yêu cầu

Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa phong trào Đền ơn đáp nghĩa; huy động toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia, để tất cả Người có công đều được quan tâm chăm sóc, ổn định về đời sống vật chất và tinh thần. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và thân nhân; về truyền thống và ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ; về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của xã hội, của Đảng, Nhà nước đối với nhữngngười có công với cách mạng.

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ, có nhiều đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; gương người có công nỗ lực vượt khó và đạt nhiều thành tích trong cuộc sống như làm kinh tế giỏi, mẫu mực trong giáo dục con cháu trưởng thành, tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

- Hình thức tuyên truyền: Xây dựng phóng sự, tin bài; tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn, văn hóa, văn nghệ, hội nghị, tọa đàm...

2. Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

- Huy động các nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách, vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ khác.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 về chăm sóc đời sống người có công, đảm bảo các gia đình, người có công có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.

3. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công

- Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công quy định tại Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác; tập trung rà soát, giải quyết căn bản dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo.

- Tiếp tục rà soát những trường hợp người có công và thân nhân người có công còn lại để thực hiện hỗ trợ đúng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

4. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà

a) Cấp huyện: Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà cho 40 gia đình người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện.

b) Cấp xã, thị trấn: Tổ chức thăm hỏi, chuyển quà của Chủ tịch nước cho gia đình chính sách; tùy theo tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà cho người có công, gia đình người có công đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

5. Tổ chức viếng, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ

- Tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại Nhà Bia ghi danh liệt sỹ tại các xã, thị trấn vào tối ngày 26/7/2020.

Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện A Lưới vào sáng ngày 27/7/2020.

         6. Công tác mộ, nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ

- Tiếp tục thực hiện phát động cán bộ và nhân dân phát hiện và tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ.

- Quản lý tốt các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định; Thực hiện đúng việc lập thủ tục, giải quyết hỗ trợ cho thân nhân đến thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê quán, tạo điều kiện hướng dẫn cho thân nhân đi tìm kiếm mộ liệt sĩ;

- Các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, tu sửa và tổ chức làm vệ sinh sạch, đẹp, tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nhà bia ghi danh liệt sĩ trong toàn huyện nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí trung ương và kinh phí địa phương được phân bổ trong năm 2020.

2. Riêng 40 suất quà để lãnh đạo huyện trực tiếp thăm và tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được trích từ nguồn đảm bảo xã hội phân bổ trong dự toán năm 2020 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (40 suất x 500.000đ/suất = 20.000.000đ).

3. Vận động các tổ chức xã hội, cá nhân, các nhà hảo tâm…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Tham mưu Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

- Kiểm tra, rà soát các nhà bia ghi danh liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ huyện đề xuất phương án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách tặng quà của Chủ tịch nước, quà của Lãnh đọa tỉnh và lựa chọn Người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu để Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện bố trí ngân sách cho các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp và tổ chức vận động xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”.

- Phối hợp với phòng Văn hoá - Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Tăng cường công tác hướng dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác Thương binh -Liệt sĩ; đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những sai phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp tình hình tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ báo cáo cho lãnh đạo UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phòng Nội vụ

- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn Cựu thanh niên xung phong lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

- Chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện việc xét, đề nghị khen thưởng người có công tiêu biểu; các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác người có công và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc bố trí, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

4. Phòng Văn hoá và Thông tin;Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng chương trình tuyên truyền và cổ động trực quan nhân kỷ niệm 73 ngày Thương binh liệt sĩ, thời gian tuyên truyền đẩy mạnh từ ngày 10/7 đến ngày 30/7/2020.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; các văn bản hiện hành về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; các gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công gương mẫu, làm kinh tế giỏi,...

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục nhận chăm sóc có hiệu quả các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện.

6. Trung tâm Y tế huyện

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13. Quan tâm hướng dẫn khám, cung cấp bệnh án đối với người có công và thân nhân người có công theo qui định tại Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2016 về hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế xã, thị trấn thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người có công.

7. Ban Chỉ huy Quân sự  huyện, Công an huyện

- Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác khảo sát, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội và chuẩn bị công tác viếng nghĩa trang.

- Rà soát giải quyết các hồ sơ người có công thuộc thẩm quyền.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quan tâm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, về gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu vượt khó làm kinh tế giỏi, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biểu dương những tập thể và cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

- Phối hợp với UBND huyện triển khai và hướng dẫn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt nam các xã, thị trấn hưởng ứng và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; Tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020); tổ chức các hoạt động thiết thực để giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

10. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện

- Chủ trì các hoạt động tổ chức đêm dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ;

- Chỉ đạo các chi đoàn, xã đoàn và thị đoàn của các xã, thị trấn phối hợp với Ban thương binh xã hội cùng cấp làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các công trinh ghi công liệt sĩ và người có công trên địa bàn.

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện để xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương.

- Tổ chức vận động xây dựng và quản lý tốt quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020);

- Lựa chọn người có công tiêu biểu và hộ gia đình có công tiêu biểu để lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện thăm và tặng quà nhân dịp 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lập danh sách người có công và thân nhân người có công với cách mạng nhận quà của Chủ tịch nước, của lãnh đạo tỉnh, sửa chữa và làm vệ sinh sạch đẹp xung quanh khuôn viên nhà bia ghi danh liệt sĩ; tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nhà bia ghi danh liệt sĩ nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Thực hiện các giải pháp thiết thực để hỗ trợ các hộ gia đình chính sách là hộ nghèo, cận nghèo và giúp đỡ thoát nghèo, phấn đấu trên địa phương không còn hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo.

- Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà của Chủ tịch nước, của lãnh đạo tỉnh cho các đối tượng chính sách có công và thân nhân người có công chu đáo, kịp thời.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.858.902
Truy câp hiện tại 3.349