Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đẩy mạnh các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh năm 2020
Ngày cập nhật 14/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức, triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020. Trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện với nhiều các làm  sáng tạo, hiệu quả góp phần xây dựng A Lưới ngày càng Xanh - Sạch - Sáng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả, chưa tạo được sức lan tỏa. Trong thời gian đến, để thực hiện hiệu quả Đề án Ngày Chủ nhật xanh năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh huyện A Lưới yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị  trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục vận động, tuyên truyền một các sâu rộng về Đề án Ngày Chủ nhật xanh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Phát huy tính nêu gương và chịu trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Đề án.

2. Duy trì thường xuyên, có hiệu quả hoạt động vệ sinh môi trường cơ quan, công sở vào chiều thứ sáu hàng tuần; Tiếp tục xây dựng mô hình “Công sở, trường học Xanh - Sạch - Sáng” theo các tiêu chí ban hành kèm theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc tổ chức cuộc thi “Công sở, trường học Xanh - Sạch - Sáng”, “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” huyện A Lưới năm 2019.

3. Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ thông tin, báo cáo kết quả theo quy định tại Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Hội LHPNVN huyện, Đoàn TNCS HCM huyện xây dựng các mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa và túi ni lông”.

5. UBND các xã, thị trấn hàng tuần tổ chức ra quân ít nhất 01 điểm vào sáng Chủ nhật để huy động các lực lượng thực hiện các phần việc theo Đề án Ngày Chủ nhật xanh gắn với tiêu chí đánh giá việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Tổ dân phố không rác”, đặc biệt là duy trì có hiệu quả phong trào “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”. Đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh vào các ngày 31/5, 02/8, 25/10 tương ứng với các chủ đề: “Ngày Chủ nhật xanh với mùa Hè xanh”, “Ngày Chủ nhật xanh - Chung tay chống rác thải nhựa”, “Ngày Chủ nhật xanh - Thay đổi thói quen xả rác, vệ sinh môi trường”; Tổ chức và tổng kết cuộc thi “Sạch nhà – Đẹp ngõ” cấp xã trước ngày 15/8/2020 nhằm tiến đến cuộc thi “Sạch nhà - Đẹp ngõ” cấp huyện (Có kế hoạch cụ riêng); Đẩy mạnh việc xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu (Ban Chỉ đạo Ngày Chủ nhật xanh huyện sẽ tổ chức chấm điểm các tuyến đường, thời gian cụ thể sẽ có thông báo riêng).

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Đề án và tiếp tục nhân rộng, thực hiện mô hình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” tại các tuyến đường liên thôn, xóm, tổ dân phố của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.928
Truy câp hiện tại 4.717