Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sạch nhà – Đẹp ngõ”, “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” huyện A Lưới lần thứ I, năm 2020.
Ngày cập nhật 14/05/2020

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức, triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện A Lưới  năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sạch nhà – Đẹp ngõ”,“Tuyến đường hoa kiểu mẫu” huyện A Lưới lần thứ I, năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động; tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống thân thiện với môi trường.

2. Cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức, triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020.

3. Phát huy vai trò của hộ gia đình và cá nhân trong thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh nói chung và tự làm“Sạch nhà – Đẹp ngõ” của hộ gia đình và cá nhân nói riêng, đồng thời lan tỏa những hành động đẹp của các cá nhân, hộ gia đình trong xây dựng quê hương A Lưới.

4. Cuộc thi nhằm thu hút đông đảo các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng tham gia, thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả Đề án Ngày Chủ nhật xanh có sức lan tỏa trong xã hội.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Cuộc thi “Sạch nhà – Đẹp ngõ”

1.1.Nội dung(Có thể lệ cuộc thi kèm theo).

- Về quy mô tổ chức: Cuộc thi “Sạch nhà – Đẹp ngõ” huyện A Lưới lần thứ I, năm 2020 được triển khai trên địa bàn toàn huyện.

- Thời gian:

+ Thời gian phát động cuộc thi: tháng 5/2020.

+ Thời gian nộp hình ảnh, video giới thiệu về hộ gia đình tham gia trước ngày 15/8/2020.

+ Thời gian tiến hành chấm điểm, đánh giá và trao giải: Tháng 9-10/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

1.2. Hồ sơ tham gia Cuộc thi

Căn cứ vào nội dung, thể lệ cuộc thi, UBND các xã, thị trấn gửi  hồ sơ dự thi đến cơ quan Huyện Đoàn A Lưới (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi) và qua địa chỉ gmail: ngaychunhatxanhaluoi@gmail.com trước ngày 15/8/2020 để tổng hợp, hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký kèm theo danh sách các hộ gia đình tham gia (Theo mẫu).

+ Mỗi hồ sơ dự thi gồm: 3 - 5 hình ảnh và 01 video dài từ 3 - 4 phút (có quy định cụ thể tại thể lệ cuộc thi).

Mỗi xã, thị trấn chọn lựa 03 trong số các hộ gia đình tham gia cuộc thi “Sạch nhà – Đẹp ngõ” của địa phương để tham gia cuộc thi.

1.3. Hình thức chấm điểm

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thành lập Ban Giám khảo để tiến hành chấm điểm trực tiếp tại nhà của các hộ đăng ký tham gia.

- Khán giả sẽ bình chọn các hồ sơ dự thi thông qua fanpage Tuổi trẻ A Lưới.

2. Cuộc thi “Tuyến đường hoa kiểu mẫu

2.1.Nội dung(Có thể lệ cuộc thi kèm theo).

- Về quy mô tổ chức: Cuộc thi “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” huyện A Lưới lần thứ I, năm 2020 được triển khai trên 18 xã, thị trấn.

- Thời gian:

+ Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 5/2020.

+ Thời gian nộp hình ảnh, video giới thiệu về tuyến đường tham gia thi trước ngày 15/8/2020.

+ Thời gian tiến hành chấm điểm, đánh giá và trao giải: Tháng 9-10/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

2.2. Hồ sơ tham gia cuộc thi

Căn cứ vào nội dung, thể lệ cuộc thi, UBND các xã, thị trấn gửi  hồ sơ dự thi đến cơ quan Huyện Đoàn A Lưới (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi) và qua địa chỉ gmail: ngaychunhatxanhaluoi@gmail.com trước ngày 15/8/2020 để tổng hợp, hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng kí kèm theo danh sách và thông tin về tuyến đường dự thi (Theo mẫu).

+ Mỗi hồ sơ dự thi gồm: 3-5 hình ảnh và 01 video dài từ 3 - 4 phút (có quy định cụ thể tại thể lệ cuộc thi).

Mỗi xã, thị trấn chọn lựa 01 tuyến đường để tham gia cuộc thi.

2. 3. Hình thức chấm điểm

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thành lập Ban Giám khảo để tiến hành chấm điểm trực tiếp tại các tuyến đường đăng ký tham gia.

- Khán giải sẽ bình chọn hồ sơ các tuyến đường dự thi thông qua fanpage Tuổi trẻ A Lưới.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  1. Cuộc thi “Sạch nhà – Đẹp ngõ” huyện A Lưới lần thứ I, năm 2020

- Mỗi hộ gia đình tham gia sẽ nhận được một giấy chứng nhận tham gia cuộc thi do Ban Chỉ đạo Ngày Chủ nhật xanh huyện tặng.

- Cơ cấu giải:

+ 01 giải Nhất

+ 02 giải Nhì

+ 05 giải Ba

+ 10 giải Khuyến khích

  1. Cuộc thi “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” huyện A Lưới năm 2020

- Cơ cấu giải:

+ 01 giải Nhất

+ 01 giải Nhì

+ 02 giải Ba

+ 03 giải Khuyến khích

( giấy khen của UBND huyện và phần thưởng kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.923
Truy câp hiện tại 4.713