Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới
Ngày cập nhật 14/05/2020

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2019.

(Có Nghị quyết kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.919
Truy câp hiện tại 4.710