Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phê duyệt Phương án và dự toán khai thác tận dụng 0,29 ha gỗ rừng tự nhiên của Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới
Ngày cập nhật 14/05/2020

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-SNNPTNT về việc Phê duyệt Phương án và dự toán khai thác tận dụng 0,29 ha gỗ rừng tự nhiên của Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới để xây dựng Nhà máy thủy điện Sông Bồ.

Gồm với nội dung như:

1. Lý do khai thác: Khai thác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bồ xây dựng các hạng mục Nhà máy thủy điện Sông Bồ.

2. Vị trí, địa danh: Gồm 02 lô, Khoảnh 8, Tiểu khu 309 và Khoảnh 1, Tiểu khu 312, xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Đối tượng khai thác: Giẻ, Ngát, Trâm,… và một số loài cây gỗ khác từ nhóm V đến nhóm VIII; cây khai thác có D1.3m ≥ 10cm thuộc khu vực thiết kế khai thác tận dụng.

4. Diện tích                         

- Tổng diện tích tự nhiên quản lý:                      0,29 ha.

- Tổng diện tích khai thác tận dụng:                  0,29 ha.

5. Sản lượng gỗ khai thác

- Trữ lượng cây đứng có D1.3m ≥ 10cm:            2,858 m3.

- Sản lượng thương phẩm:                               1,493 m3.

+ Gỗ thân:                                              1,466 m3.

+ Gỗ cành, ngọn:                                     0,027 m3.

6. Dự toán khai thác (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

- Doanh thu:                                                    2.208.000 đồng.

- Chi phí sản xuất (CPSX):                              5.723.500 đồng.

- Thuế tài nguyên:                                               265.000 đồng.

Cân đối (doanh thu - CPSX - thuế tài nguyên): - 3.780.500 đồng.

Số tiền chi phí sản xuất và thuế vượt doanh thu: Ba triệu, bảy trăm tám mươi nghìn, năm trăm đồng.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.432
Truy câp hiện tại 4.710