Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đấu giá quyền sử dụng đất thuê khu đất: Hợp tác xã Sơn Phước
Ngày cập nhật 29/04/2020

Ngày 28/4/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê khu đất: Hợp tác xã Sơn Phước

 

I. Vị trí, đặc điểm khu đất đấu giá:

1.1. Vị trí khu đất:

Tiếp giáp đường Kăn Tréc. Thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ số 21, tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.2. Diện tích khu đất:

Diện tích khu đất 9.088,9 m2 (Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ trích đo bản đồ địa chính khu đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện A Lưới lập tháng 3 năm 2020).

1.3. Hạ tầng, kỹ thuật gắn liền với thửa đất đấu giá:

Khu đất chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

1.4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết:

- Theo Kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới năm 2020 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020.

- Người trúng đấu giá phải lập thủ tục, đầu tư xây dựng, triển khai dự án theo quy hoạch chi tiết sử dụng đất được phê duyệt.

II. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

2.1. Mục đích sử dụng đất:

Đất thương mại, dịch vụ. (Đầu tư xây dựng dịch vụ bể bơi và các dịch vụ phụ trợ liên quan).

2.2. Hình thức thuê đất:

Đấu giá quyền thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

3.3. Thời hạn thuê đất:

Thời hạn thuê đất: 30 năm (Ba mươi năm).

III. Dự kiến thời gian thực hiện đấu giá:

- Tháng 4 năm 2020: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện niêm yết, thông báo công khai và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thẩm định điều kiện tham gia đấu giá.

- Tháng 5 năm 2020: Mở cuộc đấu giá quyền thuê đất, trình phê duyệt kết quả trúng đấu giá, hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính và lập các thủ tục giao đất cho người trúng đấu giá thuê đất.

IV. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng được được tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế hoặc hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Điều 56, Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình kinh doanh thương mại và dịch vụ.

4.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị tổ chức đấu giá phát hành.

- Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng thiết kế, đúng tiến độ.

- Có báo cáo tổng quát dự án đầu tư trên đất, tổng nguồn vốn, loại hình đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ (chỉ được đầu tư dịch vụ bể bơi và các dịch vụ phụ trợ liên quan). Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thì đã có Phương án thiết kế kiến trúc cơ bản.

- Cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 24 tháng kể từ ngày bàn giao khu đất trúng đấu giá.

- Chứng minh đủ năng lực tài chính theo quy định.

- Không được phép đầu tư các dịch vụ khác không liên quan đến dịch vụ bể bơi hoặc phân lô cho thuê lại trái mục đích nêu trên.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước và phí đấu giá theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

4.3. Mức phí tham gia đấu giá:

Thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

4.4. Khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:

Khoản tiền đặt trước: Tối thiểu 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá theo Điều 39, Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Thông tin cụ thể theo thông báo mời đấu giá.

V. Hình thức đấu giá:

Tổ chức đấu giá toàn bộ khu đất. Hình thức đấu giá do Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản lựa chọn.

VI. Kinh phí, nguồn kinh phí tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Kinh phí tổ chức thực hiện việc đấu giá:

Thực hiện theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

6.2. Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện:           

Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá được lấy từ nguồn bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá, nếu thiếu được trích một phần từ tiền thuê đất từ người trúng đấu giá.

VII. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu:

7.1. Dự kiến giá trị thu được:

- Dự kiến ước tính thu được 20.000.000 đồng/năm (Hai mươi triệu đồng/năm).

(Biến động theo kết quả xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện và kết quả trúng đấu giá của người tham gia đấu giá)

7.2. Đề xuất việc sử dụng kinh phí:

Thực hiện theo quy định hiện hành. Số tiền thu được từ bán đấu giá quyền sử dụng đất nộp vào Ngân sách nhà nước sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan.

VIII. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá:

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

IX. Đơn vị được giao thực hiện việc đấu giá:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện A Lưới.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.750
Truy câp hiện tại 4.356