Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt đối tượng người có công cách mạng được hỗ trợ thiệt hại do đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 24/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành quyết định số 737/QĐ-UBND phê duyệt đối tượng người có công cách mạng được hỗ trợ thiệt hại do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

 

Danh sách toàn huyện được phê duyệt gồm 3.016 đối tượng có công cách mạng được hưởng hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể:

STT

ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG

SỐ ĐỐI TƯỢNG KO HỖ TRỢ

SỐ ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN TRỢ THEO NQ 42

 

1

A Ngo

321

96

225

 

2

A Roàng

243

27

216

 

3

Đông Sơn

167

47

120

 

4

Hồng Bắc

190

33

157

 

5

Hồng Hạ

129

25

104

 

6

Hồng Kim

186

49

137

 

7

Hồng Thái

167

55

112

 

8

Hồng Thượng

259

69

190

 

9

Hồng Thủy

221

34

187

 

10

Hồng Vân

255

40

215

 

11

Hương Nguyên

102

27

75

 

12

Phú Vinh

77

29

48

 

13

Sơn Thủy

14

3

11

 

14

Thị Trấn

345

101

244

 

15

Lâm Đớt

359

55

304

 

16

Quảng Nhâm

447

64

383

 

17

Trung Sơn

399

111

288

 

TỔNG CỘNG

3.881

865

3.016

3.016

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.857.587
Truy câp hiện tại 2.629