Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thực trạng và công tác quản lý thu gom, vận chuyển, kinh doanh phế liệu tái chế, tái sử dụng trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 08/05/2020

Thực hiện Thông báo số 94/TB-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc họp nghe báo cáo phương án, kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo như sau:

 

1. Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển và kinh doanh phế liệu tái chế, tái sử dụng:

- Hiện nay, trên địa bàn huyện có 10 cơ sở kinh doanh phế liệu tái chế. Các cơ sở này thu mua phế liệu nhỏ lẻ từ các hộ gia đình, cá nhân và người đi mua rong trên địa bàn, xuất bán cho các đại lý tại thành phố Huế. Các cơ sở đều tận dụng sân vườn của gia đình làm kho chứa phế liệu, khối lượng xuất nhập bình quân: 720 kg/ngày.

- Số lượng cơ sở đã đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5/10

- Số lượng cơ sở đã xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường: 5/10

- 05 cơ sở còn lại thuộc địa bàn 03 xã: Phú Vinh, Hồng Thượng, Hương Phong chưa đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có Kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng tại thời điểm khảo sát vẫn đang hoạt động. UBND huyện đã chỉ đạo các xã kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở nói trên.

2. Điều kiện đảm bảo để được cấp phép hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển, kinh doanh phế liệu tái chế, tái sử dụng trên địa bàn huyện:

Đối với các dự án thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường nói chung, dự án bãi tập kết phế liệu nói riêng, yêu cầu phải có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trong thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.290
Truy câp hiện tại 4.520