Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ cho các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng không có khả năng lao động năm 2020
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 11/3/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về hỗ trợ cho các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng không có khả năng lao động năm 2020

Trong đó, hỗ trợ cho 10 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, có các thành viên không có khả năng lao đông năm 2020. Được hưởng trợ cấp từ tháng 01/2020 đến hết tháng 12/2020. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/tháng (một triệu đồng/tháng).

Danh sách:

STT

Họ và tên

 chủ hộ nghèo

Họ và tên

 người có công

Địa chỉ

01

Lê Thị Hinh

Lê Thị Hinh

Hợp Thượng - Hồng Thượng

02

Kăn Rôi

Kăn Rôi

Kêr 2 - Hồng Thủy

03

Quỳnh Linh

Quỳnh Linh

Pi Reh 1 - Hồng Thủy

04

Quỳnh Hương

Quỳnh Hương

Pi Reh 2 - Hồng Thủy

05

Lấy ( Con Ngim)

Lấy ( Con Ngim)

A Tia 2 - Hồng Kim

06

Kăn Khan (Kăn Khoan)

Kăn Khan (Kăn Khoan)

A Lưới - Quảng Nhâm

07

Quỳnh Khôi

Quỳnh Khôi

A Niêng – Trung Sơn

K Ăn Kheo

08

Lê Thị Hòa (Kăn Nghế)

Lê Thị Hòa (Kăn Nghế)

Ka Cú 1 - Hồng Vân

09

Trần Thị Vui

Trần Thị Vui

Kêr  - Hồng Vân

10

Kăn A Lắc

Kăn A Lắc

Ra Loóc - A Sốc - Hồng Bắc

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.793.204
Truy câp hiện tại 6.659