Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 15/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 3) (Chi tiết danh sách các hộ theo bảng phụ lục đính kèm)

 

Theo đó, tổng số hộ có công cách mạng nằm trong danh sách bổ sung là 408 hộ, ứng với tổng kinh phí 10.660.000.000 đồng, trong đó: Hỗ trợ xây mới là: 125 hộ, ứng với kinh phí là 5.000.000.000 đồng; Hỗ trợ sửa chữa là: 283 hộ, ứng với kinh phí là 5.660.000.000 đồng.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.859.631
Truy câp hiện tại 3.732