Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chương trình học bổng Ideas của Chính phủ Ireland niên khoá 2020-2021
Ngày cập nhật 04/09/2019

Sở Ngoại vụ có Công văn số 1257/SNgV-HTQT về việc thông báo chương trình học bổng  Ideas của Chính phủ Ireland niên khoá 2020-2021

Nhằm tạo điều kiện cho cho công tác phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ cán bộ trên địa bàn tỉnh có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, ngày 03 tháng 9 năm 2019, Sở Ngoại vụ đã ban hành Công văn số 1257/SNgV-HTQT về việc thông báo chương trình học bổng Ideas của Chính phủ Ireland niên khoá 2020-2021, cụ thể như sau:

Chương trình học bổng Ideas sẽ bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển cho năm học 2020-2021 từ ngày thông báo đến ngày 11/11/2019, với các tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc kể từ ngày tốt nghiệp đại học;

- Có kiến thức phù hợp với khóa học do ứng viên lựa chọn;

- Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.5 trở lên;

- Yêu cầu khác: Có cam kết trở về phục vụ quê hương sau khi kết thúc khóa học; có thư nhận xét/tiến cử của thủ trưởng cơ quan nơi ứng viên đang công tác; đáp ứng các yêu cầu của Việt Nam. 

Xin tham khảo mẫu đơn và các thông tin chi tiết tại trang điện tử www.dfa.ie/vietnam.

Tập tin đính kèm:
MG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.706
Truy câp hiện tại 4.927