Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Một số nội dung quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày cập nhật 23/08/2019

Một số nội dung quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ và địa phương:

1. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

2. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

3. Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.719
Truy câp hiện tại 4.351