Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và...
Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn...
Khẩu hiệu Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5:  
Nhằm hỗ trợ đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên...
Với mục đích tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân); tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp, thôn, tổ dân phố); gia đình, hộ gia đình về xây dựng...
Ngày 31 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch hoạch số 56/KH-UND  Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021. Với mục...
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về xây dựng NSVMĐT&NT; xây dựng lối sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc văn hóa tốt đẹp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Uỷ ban nhân dân huyện ban...
Nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết...
Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân.

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực 20/9/2020 và thay thế cho Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, quy định về kỷ luật viên chức theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, chương 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn; nội dung liên quan đến kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.648.972
Truy câp hiện tại 5.757