Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
Chính sách về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện đã tạo điều kiện nâng cao đời sống cho gia đình người có công; góp phần làm cho gia đình người có công...
Ngày 04/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Nghị định 104/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành...
Ngày 13/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 4 Chương 36 Điều quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự,...
Ngày 28/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số: 05/2020/TT-BVHTTDL Quy định về đánh giá hoạt động thư viện.
Ngày 18/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.  
Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, có một số nguyên tắc cần phải lưu ý sau đây:
Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ...
Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn", “Ăn quả nhớ người trồng cây” đối với những người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và...
Để phòng trừ cỏ dại cho ruộng lúa có hiệu quả cần áp dụng các biện pháp quản lý cỏ dại tổng hợp tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế cỏ dại phát triển, UBND huyện hướng dẫn một số biện pháp sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.398.561
Truy câp hiện tại 6.289