Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm hoàn thiện...
Trong tháng 3/2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng như: quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ...
Bộ Y tế vừa đưa hướng dẫn cụ thể đối với người dân khi có những biểu hiện (sốt, ho, đau họng, khó thở) trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.    
Ngày 09/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 như sau:

Ngày 07/3/ 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 1757/UBND-YT về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 05/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3566/STNMT-KHTC về việc đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: "Tăng cường quản lý đất đai và...
A Lưới là huyện miền núi, có tổng diện tích tự nhiên là 122.521,2 ha, có trên 80% dân số sống bằng nghề nông nghiệp, có 5.973,9 ha là đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, có khoảng 900 ha đất vườn. Hiện...
Chính phủ ban hành Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc Hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”; (Kế hoạch và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.394.028
Truy câp hiện tại 7.754