Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Chợ đêm và phố đi bộ huyện A Lưới là hoạt động nhằm giới thiệu về các sản phẩm đặc trưng, truyền thống văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện A Lưới ...
Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ về quản lý môi trường tại các địa phương căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi...
1. Trách nhiệm của đơn vị thu gom tại nguồn a) Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển riêng chất thải sau phân loại đến các điểm tập kết, điểm trung chuyển hoặc đến cơ...
- Tự trang bị túi (bao bì), thùng để phân loại, chứa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày theo các nhóm. Thời gian đầu khi triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, túi và thùng để phân...
1. Đơn vị/cá nhân thu gom, vận chuyển a) Đảm bảo tổ chức thu gom, vận chuyển riêng các nhóm chất thải sinh hoạt sau phân loại. Riêng chất thải nguy hại thực hiện thu gom, lưu chứa tại một số điểm tập kết được Ủy ban nhân dân các huyện,...
1. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt a) Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành 04 nhóm sau: - Nhóm tái chế, tái sử dụng: giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thủy tinh các loại… -...
Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và...
Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về Điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban...
Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN).
Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về Quy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.457.488
Truy câp hiện tại 299