Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 1. Mục tiêu phát triển: Huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục cơ cấu lại...
1. Quy trình xác minh, xử phạt 1.1. Đối với hành vi vi phạm trực tiếp phát hiện Các lực lượng được giao thực hiện nhiệm vụ xử lý các hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định tại các địa phương, các lực lượng chức năng...
Nhằm chấn chỉnh các hành vi quảng cáo, rao vặt trái với quy định để tiếp tục thực hiện thành công đề án Ngày Chủ nhật xanh với phương châm "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng",...
Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới như: điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tổ chức và hoạt động...
- Tiếp tục quán triệt sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh về công tác quản lý chất thải rắn, điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn huyện A Lưới; triển khai thực hiện Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày...
Hiện nay, toàn huyện có 01 bãi chôn lấp chất thải rắn, chủ yếu chôn lấp chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) phát sinh từ thị trấn A Lưới và 4 xã thuộc khu vực đô thị mở rộng dọc trục đường Hồ Chí Minh: A Ngo, Sơn Thủy, Phú...
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác...
UBND huyện hướng dẫn quy trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới trong giai đoạn 2019-2021
Thực hiện Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”. UBND huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.204.768
Truy câp hiện tại 242