Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Đề án phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền hình huyện A Lưới giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 được UBND huyện xây dựng từ năm 2011 (Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 12/12/2011) và được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ...
Thực hiện kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 15/6/2017 của Huyện ủy A Lưới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy trân trọng giới thiệu Đề cương gợi ý một số nội dung chính trong 12 chủ đề thi viết tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào...
Tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến có 07 Nghị quyết sẽ được thông qua. Đó là:
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017); thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW ngày 27/3/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 05/4/2017 về tuyên truyền “Năm hữu...
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017); thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGTW ngày 27/3/2017 của Ban Tuyên...
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”; Công văn số 397-CV/BTCCT, ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh...
Nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán...
Căn cứ Thông báo số 55/TB-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc sơ tuyển công chức cấp huyện năm 2017, Hội đồng sơ tuyển huyện A Lưới thông báo một số nội dung liên quan đến sơ tuyển công chức cấp huyện...
Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm 20% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh, thành phố như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình...
Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 778