Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Thực hiện Quyết định số 69/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch dễ dàng...
Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BYT  về việc Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản 06 tháng, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.
Ngày 30/8/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành văn hóa, thể thao và du lịch.  
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải...
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về việc ban hành quy định Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Nhằm tăng cường công tác bảo tồn, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện A Lưới đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn thực hiện một số nội...
Ngày 31/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2019.
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; quy định về việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; quy định...
Sở Ngoại vụ có Công văn số 1257/SNgV-HTQT về việc thông báo chương trình học bổng  Ideas của Chính phủ Ireland niên khoá 2020-2021
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.531.619
Truy câp hiện tại 640