Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền
Với mục đích nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ,...
Thực hiện Kế hoạch số 86 /KH-VHTT ngày 30  tháng 5 năm 2022 Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Thể lệ tổ chức Hội thi "Gia đình Hạnh phúc"  huyện A Lưới năm 2022 với những nội dung sau:  
Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa và phát huy những...
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình...
Nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh,...
Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ, trong đó bổ sung quy định không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ.  
Chủ đề: Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến 06/5 (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5 hàng năm) do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm truyền thông nâng...
Nhằm hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022); giáo dục truyền thống anh dũng, mưu trí, sáng tạo, tinh thần quả cảm, bất chấp mọi gian khổ, hy...
Ngay từ đầu tháng 3, nhiều chính sách mới, quan trọng sẽ có hiệu lực.
Với mục đích nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác gia đình. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân trong việc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.299.288
Truy câp hiện tại 2.898