Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Khẩu hiệu Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5:  
Nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết...
Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân.
Thực hiện Công văn số 285/SNV-TCCC ngày 11/3/2021 của Sở Nội vụ về việc hoàn thiện thông tin hồ sơ nhân sự tại Phần mềm Quản lý CBCCVC;  
Đây là nội dung được Chính phủ thống nhất tại Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 02/2021.  
Tại phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân...
9 nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền...
Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi vị trí, chức năng, tổ chức và biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phòng Nội vụ kính đề nghị các thành viên UBND huyện, các...
Để có cơ sở xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua - khen thưởng và đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.415.507
Truy câp hiện tại 7.141