Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ...
Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1444/QĐ-BYT về hướng dẫn cụ thể trong việc lựa chọn và sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.
Ngày 07/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính...
Ngày 16/04/2020, UBND huyện đã ban hành công văn số 367/UBND-YT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg  ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm hoàn thiện...
Ngày 05/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3566/STNMT-KHTC về việc đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: "Tăng cường quản lý đất đai và...
Chính phủ ban hành Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 quy định về tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.683
Truy câp hiện tại 4.107