Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Ngày 01/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QUYẾT ĐỊNH số 505/QĐ-UBND: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt Kế hoạch...
Ngày 28/12/2018, UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc...
Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg Ngày 27/12/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”. Đề án chính thức khởi động từ ngày 01/04/2014 nhằm mục tiêu...
Đây là nội dung được Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số...
Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Ngày 13/09/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Tại hội nghị giữa lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn năm 2018 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh sáng 26/6, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, mục tiêu của buổi...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.634.482
Truy câp hiện tại 179