Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Tại phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân...
9 nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền...
Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi vị trí, chức năng, tổ chức và biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phòng Nội vụ kính đề nghị các thành viên UBND huyện, các...
Để có cơ sở xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua - khen thưởng và đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào...
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Ngày 03/9/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh (QCVN 50:2020/BTTTT) áp dụng đối với các cơ quan,...
Ngày 13/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 4 Chương 36 Điều quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.870
Truy câp hiện tại 4.568