Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ, chính sách lao động
Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN).
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc...
Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,...

Ngày 9/4, Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Ngày 05 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản số 2766/UBND-TC về việc hướng dẫn một số quy định cụ thể về chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg: Thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn...
Ngày 14/04/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết Định số 973/QĐ-UBND về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Trong tháng 3/2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng như: quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ...
Ngày 09/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.523
Truy câp hiện tại 4.016