Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2018, ngày 15/11/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ), Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan,...
Ngày 7.11 đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT HU – CT UBND huyện đã đến thăm và trao tặng tiền mặt cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ A Nun, cùng đi có đồng chí Hồ Nam Đông – Trưởng...
Ngày 27/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND về Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
A Lưới là một huyện miền núi với trên 80% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay vẫn còn có 12 xã đặc biệt khó khăn, 7 thôn đặc biệt khó khăn và 12 xã biên giới. Mặc dù kinh tế,...
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Công văn số 4949/UBND-GD  ngày 13 tháng 7 năm 2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo về việc thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm...
Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐTTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã tiến...
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.634.438
Truy câp hiện tại 183