Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ, chính sách lao động
Ngày 20/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.
Để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ), UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc...
Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20...
Đây là nội dung được căn cứ theo Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở và quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP  ngày 24/4/2019
Nhiều chính sách mới về quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; quy định việc...
Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2018, ngày 15/11/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê chuẩn...
Để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ), Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan,...
Ngày 7.11 đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT HU – CT UBND huyện đã đến thăm và trao tặng tiền mặt cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ A Nun, cùng đi có đồng chí Hồ Nam Đông – Trưởng...
Ngày 27/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND về Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.085.288
Truy câp hiện tại 1.560