Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ, chính sách lao động
Thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số...
Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp huyện A Lưới thông báo đến các thí sinh tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng từ  III lên hạng II và hạng IV lên hạng III năm 2020 nội dung tài liệu ôn tập...
Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, Quyết định số   1094/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II và...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
Để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC và NLĐ), UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc...
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính...

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực 20/9/2020 và thay thế cho Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, quy định về kỷ luật viên chức theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, chương 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn; nội dung liên quan đến kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết Số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, trong đó có...
Ngày 04/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Nghị định 104/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.678
Truy câp hiện tại 4.473