Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Tài nguyên thiên nhiên
Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về Điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban...
Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về Quy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên...
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-SNNPTNT về việc Phê duyệt Phương án và dự toán khai thác tận dụng 0,29 ha gỗ rừng tự nhiên của Ban Quản lý...
Ngày 5/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 31/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2019.
Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.  
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.218
Truy câp hiện tại 10.563