Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Chính sách, ưu đãi, cơ hội đầu tư
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP.
Ngày 28/4/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê khu đất: Hợp tác xã Sơn Phước  
Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc Hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”; (Kế hoạch và...
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; quy định về việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; quy định...
Sở Ngoại vụ có Công văn số 1257/SNgV-HTQT về việc thông báo chương trình học bổng  Ideas của Chính phủ Ireland niên khoá 2020-2021
Một số nội dung quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ và địa phương:
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiền Huế đến năm 2025.
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.421
Truy câp hiện tại 11.245