Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền >> Văn hoá - xã hội
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và 44 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2019); Tiếp tục hưởng ứng...
Với mục đích Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh các tầng lớp...
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón năm mới 2019; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của huyện nhà đã đạt được trong năm 2018; Tăng cường quảng bá, tuyên truyền văn hóa và du lịch, giới thiệu...
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trên địa bàn huyện A Lưới, Phòng Văn hóa và Thông tin đã triển khai, chỉnh trang các cụm thông tin, cổ động, pa nô, kẻ vẽ khẩu hiệu mới, thay thế các khẩu hiệu nội dung...
Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND ban hành quy định sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà...
Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Việc đẩy mạnh công tác truyền thông qua hệ thống pa nô áp phích, cờ đuôi cá trực quan tại các điểm trung tâm, trục đường chính...
Trong không khí phấn khởi, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018). Huyện Ủy,...
Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh...
Thực hiện kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 8 tháng 6 năm 2018 của Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.634.453
Truy câp hiện tại 190