Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tham gia góp ý vào dự thảo Đề án vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Ngày cập nhật 03/05/2019

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Công văn số 117/UBNDNV về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Sau khi tổng hợp, bổ sung Đề án của các cơ quan (có một số cơ quan chưa gửi), Ủy ban nhân dân huyện A Lưới xây dựng dự thảo Đề án vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Để xây dựng Đề án hoàn chỉnh đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đề nghị các cơ quan tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp vào dự thảo Đề án và các biểu tổng hợp kèm theo ăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện A Lưới và gửi về địa chỉ mail công vụ của các cơ quan).

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện, gửi ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) và gửi file điện tử qua địa chỉ Email: ntuan.aluoi@thuathienhue.gov.vn chậm nhất ngày 09/5/2019, nếu cơ quan nào không gửi ý kiến tham gia vào dự thảo trong thời hạn nêu trên thì xem như đồng ý với dự thảo./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.797.340
Truy câp hiện tại 659