Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Ban kinh tế HĐND huyện giám sát tại UBND thị trấn A Lưới về kết quả thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thị trấn A Lưới giai đoạn 2016 – 2020
Ngày cập nhật 21/03/2019

Ngày 15/3, Đoàn giám sát Ban kinh tế  HĐND huyện do đồng chí Hồ Thị Lan Hương – UVTV – Trưởng  ban Dân vận huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi  giám sát làm việc với UBND thị trấn A Lưới về kết quả thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thị trấn A Lưới giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó việc phát triển ngành Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp trên địa bàn thị trấn A Lưới trong những năm gần đây đã có bước khởi sắc; đặc biệt ngành tiểu thủ Công nghiệp, đã có nhiều đóng góp trong phát  triển kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 24,56 %, trong đó: Nông – Lâm – Ngư nghiệp tăng 18, 92%; Công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ Công nghiệp tăng 33,7%; dịch vụ tăng 21,06%. Tỷ trọng các ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm 12,1%; Công nghiệp xây dựng – tiểu thủ  Công nghiệp chiếm 25,5%; dịch vụ chiếm 62,4%. Chủ yếu sản xuất 1 số mặt hàng phục vụ nhu cầu tại địa phương…trong những năm gần đây, thị trấn đã đẩy mạnh thành lập Hợp tác xã (HTX) Dệt zèng thị trấn,  HTX Niềm tin trường sơn, HTX sản xuất nông nghiệp, HTX sản xuất rượu sim; các mô hình trồng rau, hoa, cây ăn trái.. đã tạo được thương hiệu trên thị trường

Bên cạnh đó việc phát triển các ngành nghề Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như: về tổ chức sản xuất, vốn, nguồn nhân lực, công nghệ, thị trường tiêu thụ, chưa có các cơ sở chủ lực để làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển; một số định hướng và đầu tư chính về Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp chưa thực hiện được;trình độ sản xuất còn lạc hậu, thủ công, chưa mang tính sản xuất hàng hóa, cạnh tranh kém. Quản lý  nhà nước về Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp còn hạn chế, chưa có cán bộ chuyên môn..

Thông qua đợi giám sát nhằm đánh giá chính xác kết quả đã thực hiện; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, từ đó có kiến nghị phù hợp lên cấp trên để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời trong thời gian đến..

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.653
Truy câp hiện tại 4.356