Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện Họp Ban chỉ đạo và triển khai Kế hoạch “Ngày Chủ nhật xanh”.
Ngày cập nhật 13/03/2019

Ngày 13/3, UBND huyện Họp Ban chỉ đạo và triển khai Kế hoạch “Ngày Chủ nhật xanh”. Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT huyện ủy – CT UBND huyện, cùng tham dự có đồng chí Hồ Văn Ngưm- HUV-PCT UBND huyện.

 

Ngày Chủ nhật xanh năm nay được phát động với chủ đề “Hãy hành động để A Lưới thêm Xanh-Sạch-Sáng” Theo đó, với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về bạo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường, xã rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Đề án Ngày Chủ nhật xanh, của huyện phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của từng địa phương, đơn vị. Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức chinh trị xã hội trên địa bàn huyện trong việc tổ chức  thực hiện Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để A Lưới thêm Xanh-Sạch-Sáng” trong năm 2019.

Tại buổi họp  đã thảo luận,  phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, nhấn mạnh mục đích, yêu cầu cũng như các nội dung, công việc cụ thể liên quan đến công tác chỉ đạo tổ chức, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để A Lưới thêm Xanh-Sạch-Sáng”…

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.026
Truy câp hiện tại 4.496