Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về công tác tôn giáo và thanh niên
Ngày cập nhật 13/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTG ngày 01/3/2019 của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2019; Công văn số 264/SNV-XDCQ ngày 08/3/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cử người tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về công tác thanh niên năm 2019, UBND huyện A Lưới đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đăng ký danh sách bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về công tác tôn giáo và công tác thanh niên năm 2019 như sau:

1. Về công tác tôn giáo:

a) Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp huyện gồm: Văn phòng Huyện ủy và các ban của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, Công an huyện, Huyện đội, các đồn Biên phòng, Liên đoàn Lao động, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Dân tộc, Đài Truyền thanh-Truyền hình A Lưới (mỗi đơn vị 02 người); cán bộ, công chức cấp xã (mỗi đơn vị 05 người);

b) Thời gian, địa điểm: Dự kiến bồi dưỡng 01 ngày, mở trong tháng 6/2019 tại huyện A Lưới.

2. Về công tác thanh niên:

a) Đối tượng tham gia: Bí thư hoặc Phó Bí thư Huyện đoàn, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ; lãnh đạo UBND và công chức cấp xã phụ trách công tác thanh niên.

b) Thời gian, địa điểm: Dự kiến bồi dưỡng 04 ngày, mở trong tháng 4-5/2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn đăng ký danh sách bồi dưỡng (theo mẫu kèm theo) về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 15/3/2019 để tổng hợp, đăng ký Sở Nội vụ./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.364.237
Truy câp hiện tại 818