Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các cơ quan, đơn vị
Ngày cập nhật 05/03/2019

Căn cứ  Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành;

Để ban hành Quyết định quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp vào dự thảo (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện A Lưới).

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, gửi ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) và gửi file điện tử qua địa chỉ Email: ntuan.aluoi@thuathienhue.gov.vn chậm nhất ngày 15/03/2019, nếu cơ quan, đơn vị nào không gửi ý kiến tham gia vào dự thảo trong thời hạn nêu trên thì xem như đồng ý với dự thảo./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.650.200
Truy câp hiện tại 829