Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 26/02/2019

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai còn thiếu đồng bộ, vẫn còn tình trạng vi phạm chuẩn mực trong ứng xử, thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và uy tín của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện Công văn số 732/UBND-GD ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện A Lưới về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện A Lưới; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

- Đối với Bộ phận một cửa cấp xã, Trung tâm hành chính công huyện phải chỉ đạo, bố trí công chức, viên chức làm việc đúng giờ để tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, siếc chặc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nếu để xảy ra vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

- Giao Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực trong việc kiểm tra việc thực hiện tinh thần trách nhiệm theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 của UBND huyện về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện và báo cáo kết quả kiểm tra cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

- Về thực hiện mặc trang phục truyền thống, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm nhiệm vụ xây dựng văn hóa công sở; tiếp tục chỉ đạo nữ cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục áo dài truyền thống, ưu tiên chất liệu thổ cẩm,  (hoặc váy dài; bộ com-lê nữ; quần tây, áo sơ mi); nam mặc quần tây, áo sơ mi (áo có tay); bộ com-lê nam vào ngày thứ Hai hàng tuần.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.922.741
Truy câp hiện tại 1.286