Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của HĐND huyện
Ngày cập nhật 04/01/2019
Một buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và kế hoạch hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

 

I. Về tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân

Hàng tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân công, bố trí các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, các Đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 2 ngày, cụ thể như sau:

STT

Thời gian

Đại biểu tiếp công dân

Ghi chú

1

11/01/2019

Hồ Văn Đắp

UVTT-TB Pháp chế

2

24/01/2019

Nguyễn Văn Hải

Phó Chủ tịch HĐND huyện

3

15/02/2019

Hồ Thị Lan Hương

UVTT-TB KT – XH

4

21/02/2019

Hồ Đàm Giang

Chủ tịch HĐND huyện

5

07/3/2019

Hồ Thị Môn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

6

20/3/2019

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

7

11/4/2019

Nguyễn Thị Xuân

Phó Trưởng Ban KT – XH

8

25/4/2019

Nguyễn Thị Thu Sen

Phó Trưởng Ban Dân tộc

9

09/5/2019

Pi Loong Mái

UVTT-TB Dân tộc

10

24/5/2019

Hồ Văn Đắp

UVTT-TB Pháp chế

11

06/6/2019

Nguyễn Văn Hải

Phó Chủ tịch HĐND huyện

12

27/6/2019

Hồ Thị Lan Hương

UVTT-TB KT – XH

Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân (tầng 1 - trụ sở HĐND và UBND huyện phía bên phải từ ngoài vào).

II. Về tiếp công dân tại các địa phương

Hàng tháng (trong 6 tháng đầu năm 2019), Thường trực HĐND huyện phân công, bố trí các thành viên của Thường trực HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện được bầu tại các đơn vị bầu cử thực hiện tiếp công dân tại các địa phương trên địa bàn huyện theo lịch cụ thể như sau:­  

STT

Thời gian

Địa điểm

Người tiếp

1

Ngày 17/01/2019

Xã Hồng Thủy

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Nam Sinh

2

Ngày 20/02/2019

Xã Hương Phong

Nguyễn Tân

Nguyễn Thị Thúy

3

Ngày 21/3/2019

Thị trấn A Lưới

Hồ Đàm Giang

Nguyễn Thị Xuân

4

Ngày 24/4/2019

Xã A Ngo

Nguyễn Tân

Lê Minh Niềm

5

Ngày 22/5/2019

Xã Phú Vinh

Nguyễn Văn Hải

Hồ Văn Đắp

6

Ngày 20/6/2019

Xã Hồng Thái

Hồ Đàm Giang

Lê Thị Quỳnh Tường

         

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân được biết./

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.922.925
Truy câp hiện tại 1.362