Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai Quyết Định 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày cập nhật 28/11/2018

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 9046/UBND-TH về việc triển khai Quyết định số 45/2018/QĐ-TH của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. UBND huyện đề nghị các phòng, ban trực thuộc, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, phổ biến Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung Quyết định xem file đính kèm)./

Tập tin đính kèm:
T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.054.442
Truy câp hiện tại 1.286