Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày cập nhật 17/07/2018

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3802/UBND-TH ngày 31 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện A Lưới vừa có Công văn số 50/UBND-TCKH ngày 13/7/2018 chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nội dung văn bản yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức dự ước các chỉ tiêu kinh tế xã hội, các dự án, chương trình trọng điểm đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Nêu những khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Về nội dung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cần xác định: Kế thừa những kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2018, tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại nhằm có các giải pháp tổ chức thực hiện được tốt hơn trong năm 2019. Kế hoạch phải được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XI. Bên cạnh đó, các nghành, địa phương đề xuất các chương trình trọng điểm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019.

Đính kèm theo nội dung Công văn và hệ thống biểu mẫu.

Tập tin đính kèm:
Tiến Lâm - Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.040.228
Truy câp hiện tại 389