Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày cập nhật 07/06/2018

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016.

Thực hiện Công văn số 588/BNV-TCBC ngày 04/6/2018 của Sở Nội vụ về xây dựng danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị xây dựng danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội Chữ thập đỏ.

Sau khi xây dựng xong danh mục vị trí việc làm, các đơn vị thành lập Tổ thẩm định để tiến hành tự thẩm định danh mục vị trí việc làm cho từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Thành phần Tổ thẩm định do người đứng đầu đơn vị quyết định thành lập.

Sau khi các đơn vị tự thẩm định, gửi hồ sơ về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Phụ lục danh mục vị trí việc làm;

+ Văn bản tự thẩm định của đơn vị xây dựng Danh mục vị trí việc làm;

+ Bản sao quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện; danh mục vị trí việc làm, các đơn vị gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) bằng văn bản và file điện tử theo địa chỉ email: noivu.aluoi@thuathienhue.gov.vn trước ngày 20/6/2018 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.054.300
Truy câp hiện tại 1.226