Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn hoạt động của các khối thi đua năm 2018
Ngày cập nhật 20/04/2018

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết giao ước thi đua và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn hoạt động của các khối thi đua năm 2018 gồm các văn bản như sau:

- Kế hoạch hoạt động của các khối thi đua năm 2018;

- Phân công Trưởng khối, Phó khối phụ trách các khối thi đua của huyện;

- Hướng dẫn chấm điểm thưởng, điểm trừ các Khối thi đua;

- Phân công thành viên HĐTĐKT huyện chỉ đạo các Khối thi đua.

(Nội dung chi tiết theo các file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.356
Truy câp hiện tại 622