Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới
Ngày cập nhật 20/04/2018

Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện A Lưới.

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2018 và thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện A Lưới.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.277
Truy câp hiện tại 599