Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới năm 2017
Ngày cập nhật 31/01/2018

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới năm 2017.

Xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới năm 2017 như sau:

1. Các đơn vị xếp loại Tốt: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thị trấn A  Lưới, A Roàng, Hồng Bắc, Hương Lâm, Đông Sơn, A Ngo, Hồng Trung.

2. Các đơn vị xếp loại Khá: Ủy ban nhân dân các xã: A Đớt, Hồng Vân, Hồng Hạ, Sơn Thủy, Bắc Sơn, Hồng Kim, Hồng Thái.

3. Các đơn vị xếp loại Trung bình: Ủy ban nhân dân các xã: Hương Nguyên, Phú Vinh, Hương Phong, Hồng Thủy, Hồng Thượng, Nhâm, Hồng Quảng.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.302.519
Truy câp hiện tại 747