Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Ngày cập nhật 09/01/2018

Trong thời gian qua, hệ thống thư điện tử công vụ (hộp thư điện tử Thừa Thiên Huế) của UBND tỉnh hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu gửi, nhận thông tin trong hoạt động công vụ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. Để tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, UBND huyện A Lưới yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống Thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Rà soát lại danh sách cán bộ, công chức, viên chức nếu chưa được cấp tài khoản thư điện tử công vụ thì đề nghị cấp mới (cấp huyện: 100% CBCCVC đều phải có hộp thư điện tử công vụ; cấp xã: Cán bộ, công chức chuyên trách và chuyên môn và những CBCC khác có nhu cầu); nếu đã được cấp thư điện tử công vụ mà quên mật khẩu hay tài khoản thư điện tử bị khóa thì lập danh sách gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế để được cấp lại mật khẩu mới; đồng thời, lập danh sách đề nghị khóa các tài khoản thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển công tác hay nghỉ việc.

3. Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống thư điện tử công vụ, cán bộ, công chức, viên chức đang sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phải thường xuyên thay đổi mật khẩu thư điện tử: Mật khẩu có độ dài 8 ký tự và phải chứa các ký tự đảm bảo đáp ứng đầy đủ 4 yêu cầu: chứa ký tự hoa (A … Z), chứa ký tự thường (a … z), chứa các ký tự số (0 …9) và các ký tự đặc biệt (!@#$^&: …).

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.302.723
Truy câp hiện tại 781