Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày cập nhật 26/04/2017

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

 

Để kịp thời ban hành văn bản thay thế Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng dự thảo Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Quy chế (file đính kèm), nhất là 02 phương án về tiêu chuẩn, thành tích quy định tại Điều 5 của Dự thảo.

Nội dung góp ý đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) bằng văn bản và gửi file điện tử qua địa chỉ email công vụ:  ntuan.aluoi@thuathienhue.gov.vn chậm nhất vào ngày 03/5/2017./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 266