Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đôn đốc cập nhật thông tin CBCCVC vào phầm mềm Quản lý nhân sự
Ngày cập nhật 04/11/2022

Hiện nay, số lượng hồ sơ nhân sự trên địa bàn toàn huyện đã được cập nhật, bổ sung tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức chưa cập nhật thông tin còn thiếu theo Thông báo của Quản trị Hệ thống tỉnh Thừa Thiên Huế như: Danh sách chưa cập nhật nâng lương (641 người); danh sách hết hạn biên chế (85 người); danh sách chưa cập nhật quá trình công tác (92 người); danh sách chưa đánh giá các quý (166); danh sách chưa bổ nhiệm lại (04 người); danh sách chưa cập nhật số điện thoại (24) và nhiều thông tin chưa chính xác như: số BHXH, số thẻ BHYT, số CMND, quá trình đào tạo, bồi dưỡng, ảnh chân dung (chưa có)…

Để việc thực hiện, vận hành phần mềm Quản lý nhân sự của huyện thống nhất và đạt hiệu quả cao theo yêu cầu của Sở Nội vụ, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương đôn đốc việc kiểm tra, rà soát và hoàn thiện việc cập nhật thông tin đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn chậm nhất ngày 10/11/2022.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; đơn vị nào còn CBCCVC chưa cập nhật đầy đủ các thông tin trên thì Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét, đưa vào tiêu chí xét đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, nâng lương theo quy định./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.921
Truy câp hiện tại 10.961