Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Ngày cập nhật 29/09/2022

Thực hiện Công văn số 9597/UBND-VH ngày 12 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 9736/UBND-VH ngày 14 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 3293/SYT-NVY ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trên toàn tỉnh. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, UBND huyện đề các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt và phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch.

2. Trung tâm Y tế huyện:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tiêm vắc xin, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo Trạm Y tế cơ sở bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế cơ sở về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh bảo đảm hiệu quả và theo quy định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát số lượng học sinh từng lớp học, số lượng học sinh đã tiêm mũi 1, mũi 2 đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại đối với trẻ em từ 12-17 tuổi; nắm rõ số lượng trẻ chưa tiêm đầy đủ các mũi theo hướng dẫn của ngành y tế để báo cáo đề xuất nhu cầu tiêm chủng cho Trung tâm Y tế để xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tiêm chủng ngay cho học sinh đầy đủ các mũi vắc xin phòng Covid-19.

- Yêu cầu các đơn vị trường học chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, trạm Y tế thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức tiêm chủng để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được tiếp cận với vắc xin phòng Covid-19.

- Báo cáo rà soát, thống kê số lượng trẻ đến trường chưa tiêm đầy đủ mũi vắc xin phòng Covid-19 (theo biểu mẫu 01) gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 30/9/2022.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện:

Phối hợp với Trung tâm Y tế tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học; kiểm tra, loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng có thể chứa nước không sử dụng; phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng…

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai tiêm chủng liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và liều nhắc lại cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

- Tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại cơ sở tiêm chủng gần nhất

- Rà soát, thống kê và báo cáo số lượng trẻ không đến trường chưa tiêm đầy đủ các mũi vắc xin phòng Covid-19 (theo biểu mẫu 02) gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 30/9/2022.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.165
Truy câp hiện tại 11.120