Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022
Ngày cập nhật 16/05/2022

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 06/12/2021 của Huyện ủy A Lưới về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh năm 2022; Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu, phối hợp của các Ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Để chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022 đạt kết quả tốt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

 

1. Các xã Hồng Thượng, Hồng Hạ, Hương Nguyên và Phú Vinh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022.

2. Các địa phương diễn tập phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, đơn vị có liên quan, chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

3. Quá trình diễn tập phải nắm chắc lý luận nguyên tắc, vận dụng linh hoạt các nội dung diễn tập sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Sau khi diễn tập, bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến sát với thực tế chiến đấu.

4. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của các Ban, ngành, đoàn thể địa phương các cấp; khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong xây dựng và hoạt động tác chiến. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập đạt kết quả cao, thiết thực, sát thực tế địa bàn, an toàn tuyệt đối.

5. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng Hương Nguyên và các Ban, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập, cơ quan Ban chỉ đạo và khung đạo diễn. Xây dựng ý định diễn tập báo cáo thông qua Ban chỉ đạo và trình cơ quan có thẩm quyền cấp trên phê chuẩn. Chủ trì xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập thông qua Ban chỉ đạo, hiệp đồng và triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện theo kế hoạch.

6. Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cuộc diễn tập; chỉ đạo các xã diễn tập nội dung A2 (xử lý các tình huống trong vận hành cơ chế).

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã diễn tập năm 2022 tổ chức diễn tập theo quy định.

8. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

9. Các địa phương tham gia diễn tập chịu trách nhiệm trực tiếp trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức điều động thành phần, lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập. Triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành xây dựng kế hoạch diễn tập thông qua Ban chỉ đạo phê duyệt; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện theo quy định; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án thực binh.

10. Các mốc thời gian chính:

- Từ ngày 09/5/2022 đến 20/6/2022 làm công tác chuẩn bị, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập của các Ban, ngành cấp xã, chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường huấn luyện diễn tập, bồi dưỡng khung tập, luyện tập thực binh và hoàn thành mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng diễn tập.

- Từ ngày 21/6/2022 đến 15/7/2022 thực hành diễn tập.

Căn cứ Chỉ thị này yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

P.H
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.908.727
Truy câp hiện tại 9.196