Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cung cấp tài liệu kiểm chứng tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2021
Ngày cập nhật 06/10/2021

Thực hiện Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính huyện A Lưới năm 2021;

 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các UBND cấp xã căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và cung cấp các tài liệu kiểm chứng áp dụng chữ ký số kèm theo nhằm xác định mức độ tin cậy của việc tự chấm điểm, cụ thể như sau:

1. Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã là 100, trong đó:

a) Điểm tự đánh giá là 50/100.

b) Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 50/100.

Thang điểm được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2.  UBND cấp xã gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm về các chỉ số CCHC và tài liệu kiểm chứng về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ, bảng giấy và bảng tập tin điện tử vào địa chỉ hộp thư điện tử noivu.aluoi@thuathienhue.gov.vn), báo cáo gửi chậm nhất 17 giờ 00 phút, ngày 20/10/2021 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.537.853
Truy câp hiện tại 2.703