Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thời gian thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Ngày cập nhật 26/08/2021

Thực hiện Công văn số 264/SNV-TCCC ngày 05/3/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 1048/SNV-TCCC ngày 19/8/2021 của Sở Nội vụ về thời gian thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 478/UBND-NV về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thời gian thực hiện hợp đồng lao động được tính kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ trên địa bàn toàn huyện và toàn tỉnh (thời gian nói trên đã được thống nhất tại cuộc họp liên ngành: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thời gian chuyển đổi sang chế độ hợp đồng lao động theo đúng nội dung Công văn số 478/UBND-NV ngày 07 tháng 5 năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kịp thời./.

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.067.905
Truy câp hiện tại 1.410