Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
Ngày cập nhật 29/03/2021

Ngày 26/3/2021 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

          1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của 02 Dự án. Trong đó, xác định: Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện. Từ đó, để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có sự nhận thức tích cực, đồng thuận, giúp các cơ quan chức năng, lực lượng Công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án, nhất là việc cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa 2 thông tin dân cư. Tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an cấp thẻ CCCD lưu động cho công dân ở từng địa phương, phấn đấu hoàn thành việc cấp thẻ CCCD đúng thời gian, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          2. Công an huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 02 Dự án với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”. Trong đó:

          - Đối với dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các giải pháp “làm sạch, sống” dữ liệu thông tin dân cư bảo đảm đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Bộ Công an.

          - Đối với dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, phấn đấu thu nhận hồ sơ phục vụ cấp căn cước công dân trung bình 300 trường hợp/1 ngày, trong đó phải:         (1) Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản về đối tượng, thời gian, địa bàn để xây dựng phương án cấp CCCD lưu động;

          (2) chỉ đạo thành lập các tổ cấp CCCD lưu động trên cơ sở lựa chọn cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm trong việc cấp CCCD lưu động để đảm bảo tiến độ thực hiện;

          (3) tăng cường cán bộ phục vụ công tác cấp CCCD tại địa phương đảm bảo việc tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD tối thiểu 18h/ngày, chia làm 3 ca, mỗi ca 06h (ca 1 từ 5h30-11h30; ca 2 từ 13h30- 18h00; ca 3 từ 18h30-00h00), thực hiện thu nhận theo nguyên tắc “Gần làm đêm, xa làm ngày; dễ làm trước, khó làm sau; tập trung trước, phân tán sau; người nghỉ, máy không nghỉ, đảm bảo khoa học, hợp lý, không gây phiền hà cho người dân trong quá trình thực hiện”;

          (4) phát động phong trào thi đua giữa các tổ trong thực hiện chiến dịch cấp CCCD.

          - Có phương án cụ thể hỗ trợ cho các đối tượng già yếu, ốm đau, tàn tật,... và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt không thể đến nơi tập trung để làm CCCD với tinh thần “chính quyền phục vụ”.

          - Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn.

          3. Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Văn phòng UBND huyện khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cập nhật biểu mẫu, quy trình cấp CCCD theo hình thức trực tuyến.

          4. Phòng Tư hướng dẫn Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch,...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật; tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử. Phối hợp lực lượng 3 Công an điều chỉnh sai lệch thông tin hộ tịch các trường hợp liên quan đến chế độ chính sách trên địa bàn.

          5. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí mua sắm bổ sung các loại máy móc, trang thiết bị, phương tiện cần thiết nhằm hỗ trợ Công an huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư, cải cách hành chính, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

          6. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, tham mưu UBND huyện có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể thực hiện tốt, có biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác cấp CCCD trên địa bàn huyện.

          7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài, video tuyên truyền, phản ánh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thẻ CCCD có gắn chíp điện tử cũng như quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện và khai thác thông tin.

          8. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân đi làm CCCD; đảm bảo các điều kiện cần thiết (bàn, ghế, điện, nước, ánh sáng...) và huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên, Hội Phụ nữ, học sinh, sinh viên… hỗ trợ lực lượng Công an cấp thẻ CCCD như: Hỗ trợ phát số thứ tự, sắp xếp vị trí ngồi; gọi công dân đến lượt làm thủ tục; hướng dẫn công dân làm sạch đường vân tay, cặp tóc, chải tóc gọn gàng trước khi công dân vào thu nhận vân tay, chụp ảnh; hỗ trợ người khuyết tật, phụ nữ mang thai, hỗ trợ sắp xếp trông giữ phương tiện của công dân đến làm thủ tục…;

          9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an cùng cấp để mua sắm máy móc, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho Đoàn viên, Hội viên, học sinh… trong việc phối hợp cấp thẻ CCCD, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án cấp CCCD.

          10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, Hội viên, đoàn viên tham gia tích cực việc cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng Công an trong việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và cấp CCCD.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong cơ quan, đơn vị, địa  phương mình.

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.150.602
Truy câp hiện tại 6.042