Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống đói rét dịch bệnh và kiên cố hóa chuồng trại chăn nuôi Trâu, Bò, Dê trong mùa mưa rét năm 2021
Ngày cập nhật 23/03/2021

 Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina trong khoảng bốn, năm tháng đầu năm 2021, sau đó chuẩn nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực Nino3.4) có khả năng tăng dần và nhiều khả năng chuyển sang trạng thái trung tính vào các tháng cuối nửa cuối năm 2021. Nhiệt độ trong thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9/2021 có xu hướng xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) và có xu hướng thấp hơn một chút so với TBNN trong thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12/2021. Tổng lượng mưa 6 tháng cuối năm 2021 có xu hướng xấp xỉ trong tháng 7 đến tháng 9/2021 và khả năng tăng mưa hơn so với TBNN trong thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12/2021, đặc biệt khu vực Miền Trung.

Thời gian vừa qua (từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021), thời tiết mưa rét kéo dài, rét đậm, rét hại xảy ra (có ngày nhiệt độ xuống đến 6-70C) kết hợp với tập quán chăn thả rong, chưa quan tâm tu sửa chuồng trại và thiếu thức ăn dự trữ để bổ sung làm cho gia súc chết nhiều. Tổng số gia súc chết do mưa rét (chủ yếu là từ giữa tháng 12/2020 đến tháng 01/2021): 909 con, trong đó: Trâu 62 con, bò 469 con, dê 378 con.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cùng với việc thiếu quan tâm chăm sóc đàn trâu bò dê sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe của đàn vật nuôi, dẫn đến nguy cơ gia súc chết rét trong mùa mưa rét năm 2021 trên địa bàn huyện là rất cao.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện trong mùa mưa rét năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã và trị trấn:

- Trước mùa mưa rét, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn người dân tu sửa chuồng trại, dự trữ thức ăn cho đàn trâu bò dê. Đặc biệt, sau thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, tiến hành thu gom rơm rạ để phơi khô hoặc ủ làm thức ăn cho gia súc (trâu, bò, dê…). Tiến hành trồng cỏ, ngô sinh khối,... để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc. Chăn nuôi gia súc có quản lý gắn với chăm sóc nuôi dưỡng. Không chăn thả rong gia súc, đặc biệt là trong những ngày mưa rét, mà phải nuôi nhốt tại chuồng và cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống cho gia súc.

- Triển khai các giải pháp phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 18 tháng 01 năm 2020 của Huyện ủy A Lưới về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện; Công văn số 02/UBND-NN ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi; các văn bản khác của Ủy ban nhân dân huyện và của các cơ quan chuyên môn.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động bảo vệ đàn vật nuôi của mình bằng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động nguồn giống và thức ăn; có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường (vệ sinh tiêu độc, hệ thống xử lý chất thải,...); tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn vật nuôi theo quy định, tiêm tẩy ký sinh trùng cho đàn vật nuôi để nâng cao sức đề kháng.

- Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát hiện sớm, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh được phát hiện.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vật nuôi bị chết nhiều do các nguyên nhân chủ quan, không thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác phòng, chống đói, rét.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức chỉ đạo hướng dẫn người dân tu sửa chuồng trại, dự trữ thức ăn cho đàn trâu, bò, dê trước mùa mưa rét.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chủ trương hỗ trợ tấm lợp để người chăn nuôi tu sửa chuồng trại.

- Đề xuất, tham mưu UBND huyện các biện pháp xử lý khi thời tiết bất thường xảy ra. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói, rét ở cơ sở; tổng hợp, báo cáo UBND huyện tình hình thực hiện của các địa phương.

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn về cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

+ Hàng năm bố trí một phần kinh phí trong nguồn sự nghiệp nông nghiệp để hỗ trợ công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc.

+ Tổ chức triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh để phát hiện kịp thời và hướng dẫn xử lý, không để lây lan ra diện rộng. Đặc biệt chú ý đối với các bệnh lở mồm long móng gia súc, viêm da nổi cục trâu bò, cúm gia cầm, tai xanh và dịch tả lợn Châu Phi,...

+ Tăng cường công tác chỉ đạo và đốc thúc việc tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao.

+ Dự phòng đủ các loại hoá chất tiêu độc khử trùng, vắc xin,... để chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nếu có dịch bệnh xảy ra.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối, bố trí nguồn vốn để hỗ trợ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện trong mùa mưa rét năm 2021.

Chủ động tham mưu, đề xuất sử dụng nguồn tấm lợp thu hồi từ các công trình để phục vụ công tác phòng chống rét cho vật nuôi (xây dựng, tu sửa chuồng trại). Triển khai phương án hỗ trợ vật tư, kinh phí cho người dân khó khăn nếu có thiệt hại gây ra.

4. Trạm Khí tượng thủy văn huyện

Thường xuyên cập nhật số liệu, tình hình diễn biến về thời tiết, khí tượng thủy văn, thông báo cho các địa phương và các đơn vị liên quan biết để kịp thời chỉ đạo chống đói rét cho đàn vật nuôi.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin;  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện để người dân biết, chủ động và tự giác thực hiện.

6. Các ban, ngành, đoàn thể liên quan

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi (đặc biệt là công tác tu sửa chuồng trại, dự trữ thức ăn trước mùa mưa rét) trên địa bàn huyện.

7. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các , thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị theo phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được giao; báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp). Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.150.925
Truy câp hiện tại 114