Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thẩm tra các đơn vị đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020
Ngày cập nhật 19/11/2020

Thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn Văn hóa trên địa bàn. Ban chỉ đạo Phong trào huyện tổ chức thẩm tra các đơn vị đề nghị xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Thành phần đoàn gồm có đại diện của các thành viên UBMTTQVN huyện; Hội Nông dân huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; LĐLĐ huyện; Phòng Tư pháp huyện; Phòng DS – KHHGĐ, Trung tâm Y tế huyện; Phòng Y Tế huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Cơ quan Công an huyện.

Thời gian thẩm tra từ ngày 16-17/11/2020, các đơn vị đề nghị thẩm tra gồm có 19 cơ quan, đơn vị (Trạm Y tế xã Hương Phong; UBND xã Đông Sơn;Trạm Y tế xã Đông Sơn;  cơ quan UBND xã Phú Vinh; xã Phú Vinh công nhận xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới; Trưởng tiểu học Hồng Thượng; cơ quan UBND xã Hồng Thượng; Trường Mầm non Nhâm; Trường Tiểu học Nhâm; UBND xã Hồng Kim; Trường tiểu học Hồng Bắc; Trạm Y tế xã Hồng Bắc; Trung tâm GDNN&GDTX huyện; Phòng LĐTB&XH huyện; Chi cục Thống kê huyện; Trạm Y tế Thị Trấn A Lưới; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Phòng GD&ĐT huyện).

Đợt thẩm tra nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, cán bộ Đảng viên đến các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện.

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.576
Truy câp hiện tại 5.602