Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và cấp xã
Ngày cập nhật 13/11/2020

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 2813/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Theo đó:

- Tại cấp huyện TTHC được sửa đổi, bổ sung là: Đăng ký xác nhận/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường.

TTHC bị bãi bỏ là: Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2020 và thay thế Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Tại cấp xã TTHC bị bãi bỏ là: Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2020 và thay thế Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Đoàn Quang Pháp - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.017.537
Truy câp hiện tại 451