Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị tập huấn công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 09/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND huyện A Lưới về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới, sáng ngày 06/11/2020, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp đã tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 cho hơn 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND, HĐND, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Văn phòng – Thống kê các xã, thị trấn và chuyên viên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Thời Mười - Trưởng phòng Tư pháp truyền đạt các kỹ năng, trình tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; hình thức xử lý văn bản QPPL sau kiểm tra, rà soát; đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể các lỗi sai phạm thường gặp về thể thức, kỹ thuật trình bày và về thẩm quyền hình thức, thẩm quyền nội dung của văn bản QPPL để làm rõ hơn các nội dung này.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thiên – Phó Trưởng phòng Tư pháp triển khai, hướng dẫn việc thực một số nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND huyện A Lưới, cụ thể: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã ban hành; tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo tiêu chí được quy định tại Điều 168 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ để thực hiện công tác hệ thống hóa; lập danh mục các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực để công bố theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.654
Truy câp hiện tại 5.610