Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Ngày cập nhật 12/10/2020

Thực hiện Thông tư số 29/2014/TTP-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định trình tự thực hiện đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hang năm cấp huyện.

 

Để thực hiện đăng ký danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn A Lưới, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:  

          1. Kiểm tra, rà soát, đăng ký danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, công cộng của địa phương, đơn vị mình quản lý; các trường hợp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

          2. Hồ sơ đăng ký các công trình, dự án gồm:

- Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án gồm: Tên; địa điểm thực hiện công trình, dự án; phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong đó cần làm rõ diện tích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần chuyển mục đích); dự kiến quỹ đất, nhà ở bố trí tái định cư (Theo mẫu 01 đính kèm).

- Căn cứ pháp lý:

+ Đối với các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục các dự án tạo vốn quỹ đất và được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch hoặc Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư.

+ Đối với các công trình, dự án khác: Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc Dự án được lập trong đó thể hiện rõ tiến độ sử dụng đất.

+ Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất.

- Thống kê danh mục công trình, dự án: (Theo mẫu 02 đính kèm).

* Ghi chú:

+ Hồ sơ đăng ký: 02 bộ giấy; 01 file số bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất (nếu có).

+ Không đăng ký đối với các công trình, dự án không đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đối với việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đề nghị cung cấp đầy đủ: Đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; Bản phô tô: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ hộ khẩu và các giấy tờ có liên quan; Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình cá nhân; vị trí, diện tích cần chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan của thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn A Lưới, các đơn vị có công trình, dự án đăng ký chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý có liên quan để cung cấp Phòng Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn (theo lịch làm việc riêng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ đăng ký, không đăng ký công trình, dự án thu hồi đất làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, công cộng của địa phương, đơn vị mình quản lý./.

Tập tin đính kèm:
Đoàn Quang Pháp - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.580
Truy câp hiện tại 4.438