Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch giám sát chuyên đề về về kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện của Thường trực HĐND huyện.
Ngày cập nhật 22/05/2020

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện.

 

Mục đích của đợt giám sát lần này là nhằm xem xét, đánh giá quá trình triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện. Thông qua giám sát nhằm phát huy những kết quả đạt được, mặt tích cực trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế; kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Một buổi giám sát của Thường trực HĐND huyện

Theo đó, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ làm việc với Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã: Lâm Đớt, Phú Vinh, Hồng Thượng, A Ngo. Sau khi hoàn thành đợt giám sát sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 7 năm 2020.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.017.559
Truy câp hiện tại 464