Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đăng ký bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc trong diện quy hoạch và nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã
Ngày cập nhật 10/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 1167/KH-SNV ngày 04/9/2019 của Sở Nội vụ về việc tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý hoặc trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học thuộc UBND huyện đăng ký danh sách bồi dưỡng với những nội dung sau:

1. Đối tượng tham dự tập huấn

Nữ cán bộ, công chức, viên chức đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu HĐND, diện quy hoạch nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

2. Thời gian:

- Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2019;

- Thời gian tổ chức khóa tập huấn: Mỗi lớp 02 ngày.

3. Địa điểm: Khóa tập huấn được tổ chức tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

4. Nội dung: Khóa tập huấn đi sâu vào một số nội dung sau:

a) Một số tình hình về thực trạng công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hiện nay (lồng ghép các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan của Trung ương, của tỉnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ).

b) Tâm lý và phong cách lãnh đạo.

c) Những kỹ năng cần thiết để cán bộ nữ thực thi có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Vấn đề lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách.

đ) Kỹ năng tiếp xúc và vận động cử tri; kỹ năng chủ trì hội nghị, hội thảo; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông…

Song song với việc rèn luyện các kỹ năng có trong chương trình bồi dưỡng, phương pháp dạy học tích cực cũng góp phần rèn luyện cho người học kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng xác định mục tiêu… là nhóm kỹ năng rất cần thiết đối với người làm công tác quản lý hiện nay.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học thuộc UBND huyện đăng ký danh sách bồi dưỡng (theo mẫu kèm theo) về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 20/9/2019 để tổng hợp, đăng ký Sở Nội vụ mở lớp./.

NT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.018.021
Truy câp hiện tại 653